Leikkuuseminaari 1.6.2024


Tervetuloa leikkuuseminaarille!

Seminaari järjestetään 1.6. EHMS:n salilla klo 13:30 alkaen.

Jos haluaa auttaa, niin valmistelut alkavat 13:00. Seminaarin kesto riippuu osallistujamäärästä ja on tarkoitettu kaikille aselajeille. Lainattavana on ainakin sivumiekka ja pitkämiekka, mahdollisesti muitakin aseita. Jos omistat luotettavan, terävän miekan jota haluat käyttää niin ota ihmeessä mukaan. Jos sinulla on sellainen jota voisit ajatella lainaavasi myös muiden käyttöön, ota yhteyttä Matsiin. Seminaarin alussa käydään läpi leikkauksen mekaniikkaa ja turvallisuusaspekteja.

Seminaari maksaa 30 € / henkilö ja hintaan kuuluu kolme tatamimattoa leikattavaksi. Meillä on myös saatavilla lisätatameja hintaan 9 € / kpl, mutta rajatun määrän takia mattoja riittää vain 8:lle ensimmäiselle. Maks. yksi lisämatto per henkilö. Jos haluat lisämaton, laita sähköpostia osoitteeseen info@ehms.fi ja laita otsikkoon “Leikkuuseminaari lisämatto” sekä oma nimi. Lisämatot laskutetaan myöhemmin.

Huom! Seminaari on avoinna vain EHMS:n jäsenille. Ilmoittautuminen artikkelin yläpuolella olevasta linkistä.

Welcome to the cutting seminar!

The seminar will be held on 1 June at the EHMS salle from 13:30 onward.

Setting up starts at 13:00, if you want to help out. The seminar duration is dependant on the number of participants and is meant for practitioners of any sword types. We have at least one sidesword and one longsword for people to use, possibly others too. You can bring your own sword if you have a suitable (reliable and sharp) one. If you have one you would consider lending out then contact Mats. We will go through cutting mechanics and safety details in the beginning of the seminar.

The price for the seminar is 30 € / person. Included in the price is three tatami mats for cutting. We also have extra tatami mats available for 9 € per mat, but due to limited amounts, we sell the mats on a first come, first served basis to the first 8 persons. Max. one extra mat per person. If you want an extra mat, please email us at info@ehms.fi and put “Leikkuuseminaari lisämatto” and your own name in the subject field. The extra mats are billed later.

Note! The seminar is open only to EHMS members. Sign up through the link at the top of the article.

Saksalaisen pitkämiekan intensiivikurssi 25.-26.5.2024


Saksalaisen pitkämiekkailun intensiiviperuskurssi järjestetään EHMS:n Sörnäisten salilla osoitteessa Suvilahdenkatu 10 E. Kurssi pidetään 25.5.2024 – 26.5.2024 molempina päivinä klo 10:00 – 17:00 90 minuutin välitauolla.

Kurssilla tutustumme kahden käden miekan perusteisiin Liechtenauerin koulukunnan oppien mukaisesti. Kurssin tarkoituksena on valmistella osallistujat EHMS:n normaaleihin harjoituksiin.

Intensiivikurssi on nimensä mukaan intensiivinen. Yhteen viikonloppuun onkin pakattu paljon tietoa ja treeniä, joka myös tarkoittaa, että viikonlopun fyysinen kuormitus on kohtalaisen raskas.

Mikäli et syystä tai toisesta pääsekään mukaan, ilmoitathan meille sähköpostitse osoitteeseen info@ehms.fi. Kipeänä ei saa tulla kurssille!

Mukaan tarvitset sisäliikuntavaatteet ja -kengät sekä vesipullon ja hikipyyhkeen. Miehille suositellaan myös oman alasuojan mukaan ottamista. Salillamme on myös suihku.

Vähimmäisikäraja on 14 vuotta, ja alle 18-vuotiailta edellytämme, että saamme huoltajan allekirjoittaman suostumuslomakkeen viimeistään ensimmäisellä harjoituskerralla.

Ilmoittaudu kurssille artikkelin yläpuolella olevalla linkillä


The German longsword intensive course will be held at the EHMS Sörnäinen hall at Suvilahdenkatu 10 E, on 25.5.2024 – 26.5.2024, both days from 10:00 – 17:00, with a 90-minute lunch break in the middle of the day.

During the course we will learn the basics of the two-handed sword, according to the Liechtenauer school of fencing. The aim of the course is to prepare participants for regular EHMS training.

As the name suggests, the course is intensive; a lot of information and training is packed into a single weekend, which also means that the physical load is moderately heavy.

If for some reason you sign up but can’t make it, please let us know by email to info@ehms.fi. Do not come to the course if you are sick!

You will need indoor exercise clothes and shoes, a water bottle and a sweat towel. Men are also advised to bring their own athletic cup. There is also a shower in our gym.

The minimum age is 14, and for those under 18 we require a signed consent form from a parent or guardian by the first session.

Sign up for the course with the link above this post

Yhteisökokoontuminen ja siivouspäivä 4.5. / Communal Quarterly and cleaning day on 4 May

Hei!

Ensimmäinen yhteisöllinen kokoontuminen on lauantaina 4.5. klo 19.00 alkaen salilla. Aikaisemmin samana päivänä, klo 16 alkaen, pidämme myös siivoustalkoot, jossa käydään läpi Bucket of Shame ja tehdään parannuksia salilla.

Yhteisökokoontumisessa jokaisella on mahdollisuus ottaa esille ajankohtaisia aiheita keskustelua varten. Ensimmäinen tunti (klo 19-20) on varattu yhteiselle keskustelulle.

Kehitämme yhdessä näiden kokoontumisien tarkan muodon, mutta edustajia odotetaan kustakin asejärjestelmän ohjaajaporukasta, koska yksi tavoitteista on parantaa tiedonvaihtoa hallituksen ja ohjaajien välillä. Lisäksi toivomme, että kaikki kiinnostuneet osallistuisivat – EHMS:n olemassaolo perustuu vapaaehtoistyöhön, ja haluaisimme tarjota kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua itse valitsemallaan tavalla.

Jos olet hieman epävarma siitä, mitä voisit tehdä tai tarvitseeko sinun tehdä jotain osallistuaksesi tapahtumaan, älä huoli – pelkästään olemalla paikalla parannat yleistä ilmapiiriämme! Kahdeksan jälkeen meillä on bileet!


Hi!

The first Communal Quarterly is on Sat 4.5. at 19.00 onwards at the salle. On the same day, from 16.00 onward, we will have a Cleaning day, including going through the Bucket of Shame and making improvements at the salle.

At the Communal Quarterly, everyone has a chance to bring up timely topics for discussion. The first hour (19-20) is reserved for a shared discussion.

We will develop the exact format of these communal meetings together, but representatives from each weapon systems instructor group are expected, because one of the goals is to improve information exchange between the board and the instructors. Moreover, we wish for everyone interested to take part – EHMS’ existence is based on voluntary work, and we would like to offer a chance for everyone interested to take part in the manner they themselves choose.

If you are a bit unsure about what you could do or if you need to do anything to take part in the event, don’t worry – just by being there you are improving our general atmosphere! After eight o’clock, we shall have a party!

Häirintäyhdyshenkilö / Equality and harassment contact person

Haluamme, että EHMS on turvallinen ja avoin paikka kaikille, jotka osallistuvat seuramme toimintaan. Haluamme kehittää toimintaamme niin, ettei seurassa esiintyisi syrjintää, häirintää, rasismia tai muuta loukkaavaa kohtelua, nyt tai jatkossa. Tämän tavoitteen puitteissa perustamme häirintäyhdyshenkilön tehtävän – jotta meillä olisi tapa kuulla ongelmista ja korjata niitä, jos tarvetta ilmenee.

Häirintäyhdyshenkilö on tukihenkilö, jolta saa apua silloin, kun on kohdannut häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää, sukupuolista eriarvoistamista tai muuta epäasiallista kohtelua seuran toiminnassa. Häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä myös, jos on todistanut häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, mutta ei ole ollut itse sen kohteena.
Yhteydenotot ovat luottamuksellisia. Yhdyshenkilönä tavoitteeni on tarjota matalalla kynnyksellä tukea ja neuvoja tilanteeseen. Vien asiaa eteenpäin ainoastaan, jos toivot niin.

We want EHMS to be a safe and welcoming space for everyone who participates in our association. We want to develop so that there will be no discrimination, harassment, racism, or other offensive activity in our midst, now or in the future. To aid us in achieving this goal, we are instituting an Equality and harassment contact person for the club – so that we have a way to hear about potential problems and address them, if need be.

The Equality and harassment contact person is there to help you if you encounter harassment, bullying, discrimination, gender inequality or other inappropriate treatment within the club. You can also be in contact if you have witnessed harassment or other improper behaviour, but have not been the target of it.
All contacts are confidential. My priority as the harassment contact person is to provide support and advice for your situation. I will not take the matter further unless that is your wish.

Häirintäyhdyshenkilö / Equality and harassment contact person.
Emmi Halmesvirta
(Yhteystiedot tulevat pian olemaan näkyvissä EHMS:n salin seinällä / Contact info will be soon available at the EHMS salle)

Kauden 2024-2025 hallitus

Vuosikokouksessa valittiin seuralle uusi hallitus ja puheenjohtaja. Puheenjohtajaksi valittiin Minna Vasarainen.

Hallitukseen valittiin:
Zachariah Chamberlaine
Nikos Kyriakopoulos
Marc Schultz
Christoffer Warelius

Varajäseniksi valittiin:
Mika Koskimies
Valtteri Pakkanen
Kristian Ruokonen

EHMS:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 10.3.2024 klo 16:00

EHMS:n vuosikokous pidetään seuran salilla sunnuntaina 10.3. Klo 16. Kokouksessa valitaan uusi hallitus, ja tarkastelemme edellisen vuoden saavutuksia ja klubin taloutta.

Kuten edellisinä vuosina, hallitus etsii uusia, aktiivisia jäseniä huolehtimaan kuivasta paperityöstä ja pitämään seuran toiminnan hyvällä tasolla. Hallitus on kokoontunut noin kerran kuussa, ja hoitaa tulevia asioita Telegram-keskusteluryhmän kautta. Jos sinusta tuntuu, että sinulla on jotain annettavaa seuralle, harkitsethan hakemista hallitukseen!

Vaikka et haluaisikaan olla mukana itse hallituksessa, tule kuitenkin vuosikokoukseen. Kokouksen jälkeen on luvassa vapaamuotoista hengailua, ja tarjolla on pullaa ja kuplivaa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
8. Valitaan hallitus seuran sääntöjen 9§:n mukaan
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä


The Annual General Meeting for EHMS is happening on Sunday, 10 March at 16.00 at the salle. This is where we choose the board, and review the previous year’s accomplishments and club finances.

Like in previous years, the board is looking for new, active members to deal with the dry paperwork and keep things running smoothly in our club. The board has met approximately once a month, and deals with upcoming things regularly through a shared Telegram chat. If you feel like it is your time to give something to the club, please consider applying!

Even if you don’t want to be on the board yourself, come to the AGM; there’s going to be informal hanging out afterwards, with pulla and bubbly.

The following items will be discussed at the meeting:

1. Opening of the meeting
2. Election of the chairperson, secretary, two scrutineers and, if necessary, two tellers.
3. Establishing the legality and quorum of the meeting
4. Approval of the rules of procedure of the meeting
5. Presentation of the financial statements, the annual report and the auditor’s report
6. Approval of the financial statements and granting a discharge to the Board of Directors and the other persons responsible
7. Approval of the programme of activities and the statement of revenue and expenditure
8. Electing the Board in accordance with Article 9 of the Society’s Statutes.
9. Electing an auditor and a deputy auditor to audit the accounts for the current financial year

EHMS teaching seminar

Rekisteröidy täällä / Register here:

Pidämme ohjaajaseminaarin EHMS:n salilla lauantaina 2.3. klo 10-14. Seminaarissa käsitellään neljää aihetta, joilla pyrimme parantamaan ohjauksen laatua. Seminaari on ilmainen ja avoinna kaikille miekkailijoille, jotka ovat kiinnostuneita treenikokemuksen parantamisesta.

Aikataulu

10:00 – 10:50 Opettamisen perusteet ja miten ne liittyvät ohjaamiseen (Minna)
10:50 – 11:00 Lyhyt tauko
11:00 – 11:45 Käytä ääntäsi tehokkaasti ja väsymättä: Teoria ja käytäntö (Tiitus)
11:45 – 12:15 Lyhyt lounastauko
12:15 – 13:00 Erilaisia näkökulmia eri ihmisten opettamiseen (Ville)
13:00 – 13:50 Keskustelu inkluusion edistämisestä treeneissä (Emmi)
14:00 – 16:00 Vapaa miekkailu


We will be hosting a teaching seminar at the EHMS salle, on Saturday 2.3. 10-14. The seminar will cover four different topics related to holding and having better trainings. The seminar is free of charge and open for all fencers interested in having better training experiences.

Schedule

10:00 – 10:50 Basic concepts of teaching and their relation to instruction (Minna)
10:50 – 11:00 Short break
11:00 – 11:45 Using your voice effectively and with less fatigue: Theory and practice (Tiitus)
11:45 – 12:15 Short lunch break
12:15 – 13:00 Different viewpoints for teaching different people (Ville)
13:00 – 13:50 Discussion about promoting inclusion in trainings (Emmi)
14:00 – 16:00 Free sparring

Saksalaisen pitkämiekkailun peruskurssi 19.3.2024 – 9.5.2024

Ilmoittaudu kurssille tästä:


Saksalaisen miekkailun peruskurssi järjestetään EHMS:n Sörnäisten salilla osoitteessa Suvilahdenkatu 10 E. Treenit pidetään tiistaisin klo 19:30 – 21:00 ja torstaisin klo 20:00 – 21:30.

Kurssilla tutustumme kahden käden miekan perusteisiin Liechtenauerin koulukunnan oppien mukaisesti. Kurssin tarkoituksena on valmistella osallistujat EHMS:n normaaleihin harjoituksiin, sekä kohottaa osallistujien peruskuntoa.

Pyydämme huolehtimaan omasta hygieniasta ja käyttämään samoja varusteita koko kurssin ajan. Salillamme on desinfiointivälineet, joita pyydämme käyttämään varusteiden desinfiointiin. Jos sinulta löytyy esim. oma miekkailumaski, suosittelemme lämpimästi sen ottamista mukaan.

Mikäli et syystä tai toisesta pääsekään mukaan, ilmoitathan meille sähköpostitse osoitteeseen info@ehms.fi. Kipeänä ei saa tulla kurssille!

Mukaan tarvitset sisäliikuntavaatteet ja -kengät sekä vesipullon ja hikipyyhkeen. Salillamme on myös suihku.

Vähimmäisikäraja on 14 vuotta, ja alle 18-vuotiailta edellytämme, että saamme huoltajan allekirjoittaman suostumuslomakkeen viimeistään ensimmäisellä harjoituskerralla.

Lomake löytyy tästä.

Peruskurssin hinta on 140 € ja se sisältää vuoden 2024 jäsenmaksun (arvo 20 €, vahvistetaan vuosikokouksessa). Kurssin jälkeen voit jatkaa normaalitreeneissämme kuukausi- tai kausimaksun hinnalla. Lisätietoja harjoittelumaksuista löydät tästä.

Lähetämme infoviestin, jossa annamme lisätietoja kurssin käytännön järjestelyistä noin viikkoa ennen kurssin alkua.

Lue tietosuojaselosteemme tästä.

Lisätietoa peruskursseista ja kurssien hinnat Peruskurssit -sivulla tai sähköpostitse osoitteessa info@ehms.fi.


_MG_1141

EHMS is hosting a beginner’s course in German swordsmanship at the EHMS fencing hall in Sörnäinen, at Suvilahdenkatu 10 E. The classes will be held on Tuesdays from 7:30 to 9 pm and Thursdays from 8 to 9:30 pm.

During the course we will learn the basics of using a two-handed sword according to the Liechtenauer school of fencing. The objectives of the course is to prepare the attendees for participating in our regular classes and to improve the fitness of the attendees.

We kindly ask you to take care of hygiene and use the same equipment throughout the course. You can find disinfectant for cleaning your gear in our training hall. In case you have any gear, e.g. a mask, of your own, we highly recommend bringing it along.

If, for any reason, you cannot attend the course, please inform us by sending an email to info@ehms.fi. Do not come to the course if you are ill!

You will need indoor training clothing and shoes, a water bottle and a sweat towel. Our salle also has a shower.

You have to be at least 14 years of age to participate in the course. We ask that the guardians of minors fill and sign the consent form and hand it in to us during the first class at the latest.

You can find the consent form (in Finnish only) here.

The beginner’s course costs 140 € and the price includes the club’s membership fee for 2024 (20 €, to be confirmed in the AGM). You may continue attending our regular classes after the course by paying our standard monthly or seasonal fees. You can find more information about our training fees here (in Finnish).

Please read our data privacy statement prior to signing up.

For more information on beginner’s courses and pricing, please see our Beginner’s course webpage (in Finnish) or contact us at info@ehms.fi.

Bolognalaisen miekkailun peruskurssi 23.1.-14.3.2024

rotellamarozzo

Bolognalaisen miekkailun peruskurssi järjestetään 23.1.2024 – 14.3.2024 EHMS:n Sörnäisten salilla osoitteessa Suvilahdenkatu 10. Treenit pidetään tiistaisin klo 19:30 – 21:00 ja torstaisin klo 20:00 – 21:30.

Löydät linkin ilmoittautumislomakkeelle sivun alalaidasta!

Kurssilla tutustumme yhden käden miekan perusteisiin Bolognalaisen koulukunnan oppien mukaisesti. Kurssin tarkoituksena on valmistella osallistujat EHMS:n normaaleihin harjoituksiin, sekä kohottaa osallistujien peruskuntoa.

Mikäli et syystä tai toisesta pääsekään mukaan, ilmoitathan meille sähköpostitse osoitteeseen info@ehms.fi. Kipeänä ei saa tulla kurssille!

Mukaan tarvitset sisäliikuntavaatteet ja -kengät sekä vesipullon ja hikipyyhkeen. Jos sinulta löytyy esim. oma miekkailumaski, suosittelemme lämpimästi sen ottamista mukaan. Salillamme on myös suihku.

Vähimmäisikäraja on 14 vuotta, ja alle 18-vuotiailta edellytämme, että saamme huoltajan allekirjoittaman suostumuslomakkeen viimeistään ensimmäisellä harjoituskerralla.

Lomake löytyy tästä.

Peruskurssin hinta on 140 € ja se sisältää vuoden 2023 jäsenmaksun (arvo 20 €). Kurssin jälkeen voit jatkaa normaalitreeneissämme kuukausi- tai kausimaksun hinnalla. Lisätietoja harjoittelumaksuista löydät tästä.

Lähetämme infoviestin, jossa annamme lisätietoja kurssin käytännön järjestelyistä noin viikkoa ennen kurssin alkua.

Lue tietosuojaselosteemme tästä.

Lisätietoa peruskursseista ja kurssien hinnat Peruskurssit -sivulla tai sähköpostitse osoitteessa info@ehms.fi..


ehms10

EHMS is hosting a beginner’s course in Bolognese swordsmanship from 23 January to 14 March at the EHMS fencing hall in Sörnäinen, at Suvilahdenkatu 10 C. The classes will be held on Tuesdays from 7:30 to 9 pm and thursdays from 8 to 9:30 pm.

Scroll down for the link to the registration form!

During the course we will learn the basics of using a one handed sword according to the Bolognese school of fencing. The objectives of the course is to prepare the attendees for participating in our regular classes and to improve the fitness of the attendees.

If, for any reason, you cannot attend the course, please inform us by sending an email to info@ehms.fi. Do not come to the course if you are ill!

You will need indoor training clothing and shoes, a water bottle and a sweat towel. In case you have any gear, e.g. a mask, of your own, we highly recommend bringing it along. Our training hall also has a shower.

You have to be at least 14 years of age to participate in the course. We ask that the guardians of minors fill and sign the consent form and hand it in to us during the first class at the latest.

You can find the consent form (in Finnish only) here.

The beginner’s course costs 140 € and the price includes the club’s membership fee for 2023 (20 €). You may continue attending our regular classes after the course by paying our standard monthly or seasonal fees. You can find more information about our training fees here (in Finnish).

Please read our data privacy statement prior to signing up.

For more information on beginner’s courses and pricing, please see our Beginner’s course webpage (in Finnish) or contact us at info@ehms.fi.

Ilmoittaudu kurssille tästä / Register here:


Joulun treeniaikataulu / Christmas training schedule

Loppuvuoden treenit menevät pääsääntöisesti normaalin aikataulun mukaan ja MyClubissa ovat treenit ajan tasalla. Poikkeukset alla:

Sunnuntai 24.12. Ei treenejä
Maanantai 25.12. Ei iltatreenejä, eli paini, pitkämiekka ja bolognalainen miekkailu peruutettu. Aamun Gekiken järjestetään kuten normaalisti.
Tiistai 26.12. AES-pitkämiekka peruutettu, miekka ja kupurakilpi peruutettu
Torstai 28.12. Miekka ja kupurakilpi peruutettu

Hyvää joulua!


Training for the rest of the year will happen largely according to the regular schedule and all classes are up to date in MyClub. The changes are:

Sunday, 24 December: no classes
Monday, 25 December: No evening classes, so ringen, longsword and bolognese fencing cancelled. The morning Gekiken class will happen as usual.
Tuesday, 26 December: URG longsword cancelled, sword&buckler cancelled
Thursday, 28 December: Sword&buckler cancelled

Happy holidays!