Miekkailuseura EHMS järjestää harjoituksia historiallisissa eurooppalaisissa miekkailutaidoissa Helsingin Sörnäisissä seuran omalla salilla. Vuonna 2010 perustettu seura keskittyy bolognalaisen ja saksalaisen miekkailun opetukseen.

Vuoden 2020-21 hallitus valittu!

EHMS:n sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 21.3. koronavirustilanteen vuoksi ennakkoilmoituksesta poiketen EHMS:n Discord-palvelimella etäkokouksena. Vaaleissa uudeksi hallitukseksi valittiin seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Venla Kupiainen
Sihteeri Eetu Röpelinen
Taloudenhoitaja Zachariah Chamberlaine
Salimestari Valtteri Pakkanen
Tiedottaja Christoffer Warelius
Mats Bergström

Varajäseniksi valittiin Jaakko Viitanen ja Kristian Ruokonen

Seuran sääntöjen virheellisen tulkinnan vuoksi varsinaisia jäseniä valittiin liikaa, ja Mats Bergström astui vapaaehtoisesti pois hallituksesta, jääden varajäseneksi.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Unni Leino, ja varatoiminnantarkastajaksi Simo-Pekka Leppänen.

Suuri kiitos edelliselle hallitukselle! Uusi hallitus pääse heti töihin suurien haasteiden pariin.

Vuosikokouksessa päätettiin, että jäsenmaksu pysyy samansuuruisena kuin edellisinä vuosina, summan ollessa 20 euroa / vuosi. Selvitetään kannatusjäsenyyttä ja mahdollisuutta rahankeräyslupaan uuden hallituskauden aikana.

Koronaviruksen takia asetetut rajoitteet aiheuttavat EHMS:lle suuria haasteita. Seura selvittää vuokranantajan kanssa erityisjärjestelyitä, ja hallitus myös järjestelee tilanteen salliessa lisätoimintaa rahoituksen turvaamiseksi.

EHMS:n tilanne koronavirusepidemian keskellä / EHMS and the corona virus epidemic

EHMS:n hallitus on tehnyt vaikean päätöksen keskeyttää treenit toistaiseksi maanantaista 16.3.2020 alkaen. Tämä koskee kaikkia vakituisia treenivuoroja, sekä peruskurssia.

Treenien keskeyttäminen perustuu Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin kaupungin antamiin ohjeistuksiin. Lisätietoja voi lukea Valtioneuvoston ja THL:n sivuilta:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Seuraamme tiiviisti terveysviranomaisten tiedotusta tilanteesta ja pyrimme pitämään jäsenistöä kartalla tilanteen kulussa.

Milloin treenit jatkuvat?

Tässä vaiheessa on liian aikaista sanoa varmuudella, milloin pystymme turvallisesti jatkamaan treenien pitämistä. Julkisuudessa on ollut erinäisiä arvioita epidemian kulusta, ja näillä näkymin pahin piikki on vasta edessä. Hallitus seuraa tiiviisti tilannetta, ja antaa väliaikatiedotteita tarvittaessa.

Olen jo maksanut treenimaksuni. Miten tämä otetaan huomioon?

Tällä hetkellä seuran kassassa on riittävästi varallisuutta kattamaan vuokraa elokuun loppuun asti. Toivomme, että epidemia on siihen mennessä laantunut jotta voimme jatkaa treenaamista (ja saada taas tuloja treenimaksujen muodossa) jotta pystymme jatkossakin treenaamaan nykyisessä tilassamme.

Hallitus miettii tapoja kompensoida jo maksettuja treenimaksuja esim. seminaarien muodossa, ja muitakin ratkaisuja pohditaan. Karu fakta on kuitenkin se, että joudumme odottamaan, kunnes seuran talous on taas vakautettu.

Miten voin auttaa?

Parasta mitä voit seuran kannalta tehdä, on olla kärsivällinen ja noudattaa terveysviranomaisten ohjeita! Pese kätesi usein saippualla ja vedellä, vältä lähikontaktia ihmisten kanssa, ja pysy kotona mikäli tunnet itsesi vähänkään kipeäksi.

Järjestämme erikseen päivän jolloin voi halutessaan tulla hakemaan varusteensa kotiin esim. pesua ja korjausta varten.


The EHMS board has made the difficult decision to suspend training for the time being, starting on Monday, 16 March. This applies to all regular training sessions, including the beginner’s course.

The decision to suspend training is based on guidelines set down by the Finnish government, the Finnish institute for health and welfare (THL) and the City of Helsinki. You can find more information on the government and THL webpages:

https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

We are closely monitoring announcements by the health authorities and will strive to keep our members informed of any developments.

When will we resume training?

At this point it’s too early to tell with any certainty when we may be safe to resume training. A number of estimates on the progress of the epidemic have been publicly discussed, and as far as we can tell the peak of the epidemic is still ahead of us. The board will continue to keep an eye on the situation and notify the club’s members if needed.

I’ve already paid my training fee. How will this be taken into account?

At this moment the club has enough funds to cover the rent until the end of August. We hope that the epidemic will have subsided by then so we can resume training (and gather rent money in the form of training fees) and be able to continue training in our current training hall.

The board is considering measures to compensate already paid training fees, for example with seminars and other solutions. We will, however, have to wait until the club’s finances have stabilized.

How can I help?

Currently the best thing that you can do for the club is to be patient and follow the instructions provided by the health care authorities! Wash your hands often with soap and water, avoid close contact with other people, and stay at home if you feel even a little ill.

We will have someone open the door to the training hall during the week if you need to take your gear home for washing and repairs.

Leikkuuseminaari 02.05.2020

Leikkuuseminaari / Cutting seminar

English below!

Yleiset tiedot
EHMS järjestää Eetu Röpelisen vetämän leikkuuseminaarin lauantaina 02.05.2020
Seminaari keskittyy leikkaamiseen pitkämiekalla ja soveltuu kaikentasoisille harrastajille.
Tarkoituksena on taata kaikille osallistujille vahva pohja leikkaamisen itsenäiseen harjoitteluun myös seminaarin jälkeen.

Seminaarin hintaan sisältyy kaksi tatamia leikkaamista varten, terävän miekan vuokra leikkaamisen ajaksi sekä mahdollisuus majoittua EHMS:n salilla 01.-03.05.
Osallistujilla tulee olla oma miekka harjoitusten suorittamista varten.
Terävät miekat ovat ihanteellisia, mutta harjoittelu onnistuu myös tylsillä harjoitusmiekoilla sekä federschwerteillä.

Seminaari maksaa 70€ EHMS:n jäsenille ja 80€ muille osallistujille.
Seminaariin mahtuu 20 osallistujaa.
Ilmoittautumislomake on sivun alalaidassa.

Facebook tapahtuma (click link).

Aikataulu ja sisältö
12:00 – 13:10 Osa I – Perusteet
13:30 – 15:00 Osa II – Peruslyönnit
15:00 – 16:00 Ruokailu
16:00 – 17:20 Osa III – Harjoittelu ja vaativammat lyönnit
17:30 – ??:?? Osa IV – Kalibraatio (leikkuun kesto riippuu osallistujien määrästä)
Baari

Tarkempi sisältö:
Osa I – Perusteet – 70min:
Leikkaaminen ja se tarkoitus
Yleistä teoriaa
Yksinkertaisia lyöntiharjoituksia

Osa II – Peruslyönnit – 90min:
Oberhaw osissa
Unterhaw osissa

Osa III – Harjoittelu ja vaativammat lyönnit – 80min:
Teoriaa harjoittelun välineistä
Yhdistelmälyöntiharjoitus
Schielhaw

Osa IV – Kalibraatio – 30min + leikkuu
Erilaiset leikkuumediat
Tatami ja sen lukeminen
Leikkuu (leikkuun kesto riippuu osallistujien määrästä)

General information
EHMS will host a cutting seminar by Eetu Röpelinen on Saturday 02.05.2020
The seminar concentrates on cutting with a longsword and it is suitable for practitioners at of all skill levels.
The aim is to enable the participants to continue training cutting effectively on their own after the seminar.

The price of the seminar contains two tatami mats for cutting, the loan of a sharp sword for the cutting and the possibility to sleep at the EHMS salle 01.-03.05
The participants must bring their own sword for the training part of the seminar.
Sharp swords are ideal for the training but blunt practice swords and feders are also ok.

The seminar costs 70€ for EHMS members and 80€ for other participants.
Participant count is capped at 20 participants.
The registration form is at the bottom of the page.

Facebook event (click link).

Schedule and content
12:00 – 13:10 Part I – Basics
13:30 – 15:00 Part II – Basic cuts
15:00 – 16:00 Lunch
16:00 – 17:20 Part III – Training and more complicated cuts
17:30 – ??:?? Part IV – Calibration (The duration of this part depends on the amount of participants)
Bar

Detailed content:
Part I – Basics – 70min:
Cutting and the idea behind cutting practice
Basic cutting theory
Simple exercises

Part II – Basic cuts – 90min:
Oberhaw in parts
Unterhaw in parts

Part III – Training and more complicated cuts – 80min:
Theory on different tools for practice
Combination cut exercise
Schielhaw

Part IV – Calibration – 30min + cutting
Different cutting mediums
Tatami and reading tatami
Cutting (The duration of this part depends on the amount of participants)

Ilmoittautuminen / Registration
Our gdpr document (click link).
Underage participant parent’s agreement document (click link).
Registration (click link)

 

EHMS käynnistää sapelitreenit kevään kynnyksellä

Sapelin viikkotreenit alkavat

EHMS:llä aloitetaan sapelin säännölliset viikkotreenit torstaisin klo 17.00-18.00. Ensimmäiset treenit järjestetään torstaina 5.3. Tämän lisäksi järjestetään ylimääräiset sapelin perustekniikan treenit 14.3. 12.00-14.00.

Treeneihin osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta sapelista eikä omaa sapelia. Varsinaista peruskurssia ei järjestetä, mutta harjoittelu aloitetaan aivan perusteista. Harjoitusten pohjana toimii ainakin alkuun englantilainen sotilassapeli (Burton, 1876) mutta yhteen lähteeseen ei ole tarkoitus jämähtää.

Treenien päävetäjä on Mikko Lehto, jolta voi myös kysyä lisätietoja.

Vuosikokous 2020

Tervetuloa Espoon Historiallisen Miekkailun Seura ry:n
sääntömääräisen vuosikokoukseen. Kokous pidetään lauantaina 21.3 kello 12 alkaen seuran salilla osoitteessa Suvilahdentie 10 C, 5. krs.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallitus 8 §:n mukaan
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

Terveisin,

Christoffer Warelius
Hallituksen puheenjohtaja
Espoon Historiallisen Miekkailun Seura ry

Saksalaisen pitkämiekan peruskurssi 17.3. – 12.5.2020

Kurssi on nyt täynnä!

Saksalaisen pitkämiekan peruskurssi järjestetään EHMS:n Sörnäisten salilla osoitteessa Suvilahdenkatu 10 C, ja mukaan mahtu enimmillään 25 henkilöä. Tunnit pidetään tiistaisin ja torstaisin kello 19:30-21:00

Vähimmäisikäraja on 14 vuotta, ja alle 18-vuotiailta edellytämme, että saamme huoltajan allekirjoittaman suostumuslomakkeen viimeistään ensimmäisellä harjoituskerralla.

Lomake löytyy tästä.

Peruskurssin hinta on 140 € ja se sisältää vuoden 2020 jäsenmaksun (arvo 20 €) sekä treenimaksun toukokuun loppuun. Kesäkuusta alkaen voit jatkaa normaalitreeneissämme kuukausi- tai kausimaksun hinnalla. Lisätietoja harjoittelumaksuista löydät tästä.

Lue tietosuojaselosteemme tästä.

Lisätietoa peruskursseista ja kurssien hinnat Peruskurssit -sivulla.

Vapaat treenit 1.2.2020 peruttu

Lauantain 1.2. vapaat treenit on peruttu Helsinki Longsword Openin johdosta. Tervetuloa Ruskeasuon liikuntahallille seuraamaan kisoja!

The free training on Saturday, 1 February has been cancelled due to Helsinki Longsword Open. You are welcome to come to Ruskeasuon liikuntahalli to watch the tournament!

Vuoden 2020 harjoittelumaksut

Hallituksen kokouksessa 17.12. päätettiin nostaa treenimaksuja vuodelle 2020. Syynä on seuran talouden vakauden varmistaminen, jotta meillä on varaa treenata nykyisissä tiloissa jatkossakin ja myös kehittää seuran toimintaa sekä huolehtia lainatavaroista.

Uudet treenimaksut ovat:

Vuosilaskutus 500 € (oli 475 €)
Kausilaskutus 250 € (oli 235 €)
Kuukausilaskutus 60 € (oli 55 €)
Kesäkausi (kesä-heinäkuu) 90 € (oli 85 €)

Vuosilaskutus sisältää edelleen seuran jäsenmaksun (20€).


The board decided on 17 December to raise the training fees for 2020. The for the price change is ensuring that the club’s finances are stable, and that we continue to afford training at our current training hall and also allow us to make improvements to the club and our programme and take care of loaner gear.

The new training fees are:

Yearly billing 500 € (previously 475 €)
Seasonal billing 250 € (previously 235 €)
Monthly billing 60 € (previously 55 €)
Summer season (June-July) 90 € (previously 85 €)

The yearly billing option still includes the club membership fee (20€).

Bolognalaisen miekkailun peruskurssi 21.1. – 12.3.2020

Kurssi on nyt täynnä!

Ilmoittaudu peruskurssille alla olevalla lomakkeella. Lähetämme osallistujille erillisen infokirjeen lähempänä kurssia. 

Peruskurssi järjestetään EHMS:n Sörnäisten salilla osoitteessa Suvilahdenkatu 10 C, ja mukaan mahtuu enimmillään 25 henkilöä.

Vähimmäisikäraja on 14 vuotta, ja alle 18-vuotiailta edellytämme, että saamme huoltajan allekirjoittaman suostumuslomakkeen viimeistään ensimmäisellä harjoituskerralla.

Lomake löytyy tästä.

Peruskurssin hinta on 140 € ja se sisältää vuoden 2020 jäsenmaksun (arvo 20 €). Kurssin jälkeen voit jatkaa normaalitreeneissämme kuukausi- tai kausimaksun hinnalla. Lisätietoja harjoittelumaksuista löydät tästä.

Lue tietosuojaselosteemme tästä.

Lisätietoa peruskursseista ja kurssien hinnat Peruskurssit -sivulla.