Yhteisökokoontuminen ja siivouspäivä 4.5. / Communal Quarterly and cleaning day on 4 May

Hei!

Ensimmäinen yhteisöllinen kokoontuminen on lauantaina 4.5. klo 19.00 alkaen salilla. Aikaisemmin samana päivänä, klo 16 alkaen, pidämme myös siivoustalkoot, jossa käydään läpi Bucket of Shame ja tehdään parannuksia salilla.

Yhteisökokoontumisessa jokaisella on mahdollisuus ottaa esille ajankohtaisia aiheita keskustelua varten. Ensimmäinen tunti (klo 19-20) on varattu yhteiselle keskustelulle.

Kehitämme yhdessä näiden kokoontumisien tarkan muodon, mutta edustajia odotetaan kustakin asejärjestelmän ohjaajaporukasta, koska yksi tavoitteista on parantaa tiedonvaihtoa hallituksen ja ohjaajien välillä. Lisäksi toivomme, että kaikki kiinnostuneet osallistuisivat – EHMS:n olemassaolo perustuu vapaaehtoistyöhön, ja haluaisimme tarjota kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua itse valitsemallaan tavalla.

Jos olet hieman epävarma siitä, mitä voisit tehdä tai tarvitseeko sinun tehdä jotain osallistuaksesi tapahtumaan, älä huoli – pelkästään olemalla paikalla parannat yleistä ilmapiiriämme! Kahdeksan jälkeen meillä on bileet!


Hi!

The first Communal Quarterly is on Sat 4.5. at 19.00 onwards at the salle. On the same day, from 16.00 onward, we will have a Cleaning day, including going through the Bucket of Shame and making improvements at the salle.

At the Communal Quarterly, everyone has a chance to bring up timely topics for discussion. The first hour (19-20) is reserved for a shared discussion.

We will develop the exact format of these communal meetings together, but representatives from each weapon systems instructor group are expected, because one of the goals is to improve information exchange between the board and the instructors. Moreover, we wish for everyone interested to take part – EHMS’ existence is based on voluntary work, and we would like to offer a chance for everyone interested to take part in the manner they themselves choose.

If you are a bit unsure about what you could do or if you need to do anything to take part in the event, don’t worry – just by being there you are improving our general atmosphere! After eight o’clock, we shall have a party!