Yhdistyksen ylimääräinen kokous 25.4. klo 12.00 EHMS:n Discord-palvelimella.

Tällä ilmoituksella seuran hallitus kutsuu kokoon yhdistyksen ylimääräisen kokouksen yhdistyslain 20 §:n mukaan. Seuran hallitus on uuden kauden alussa ilmenneiden ongelmien takia eronnut. Ilmoitus lähetetään jäsenille myös sähköpostilla.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

6. Valitaan hallitus 8 §:n mukaan

7. a) Mikäli hallitus muodostuu valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan kauden tilejä

b) Mikäli hallitusta ei saada muodostettua päätetään yhdistyksen toiminnan lopettamisesta.