Lajit

Bolognalainen miekkailu

Bolognalaisen miekkailun perusta on yhdessä kädessä käytettävässä, yhtälailla lyönteihin kuin pistoihin soveltuvassa miekassa. Asetta käytetään joko yksin tai yhdessä erilaisten sivuaseiden, kuten kupurakilven, tikarin, viitan tai käsivarteen kiinnitetyn kilven eli rotellan kanssa.

Saksalainen pitkämiekkailu

Seurassamme harjoitellaan 1300-luvun loppupuolella alkanutta Liechtenauer tyylisuunnan pitkämiekkaperinnettä. Pitkämiekalla tarkoitetaan kaksinkäsin pideltävää miekkaa, jolla pistetään, viilletään ja lyödään erilaisin tekniikoin. Pitkämiekkailu on yleisesti historiallisen miekkailun kilpailluin laji ja siinä yhdistyykin dynaaminen tekeminen sekä historialliset periaatteet.

Rapiiri ja tikari

Seurassamme harjoitellaan miekkailua rapiirilla käyttäen myös tikaria sivuaseena. Rapiiri kehittyi 1500-luvulta alkaen pitkäksi, pistämiseen soveltuvaksi kaksiteräiseksi miekaksi jonka väistimen kaaret suojaavat käden perusteellisesti. 1600-luvun alussa lähinnä kaksinteisteluihin ja itsepuolustukseen käytetyt rapiirit kehittyivät pisimmilleen: miekan kapea terä oli usein metrin mittainen tai pidempikin. Samalta ajalta ovat myös käyttämämme lähteet, joista keskeisin seuramme harjoittelussa on François Dancien 1626 julkaistu l’Éspee de Combat.

Historiallinen paini (Ringen)

Historiallisesti paini on ollut kaiken kamppailukoulutuksen pohjana. Seurassamme harjoitellaan saksalaistyylistä historiallista painia Fabian Von Auerswaldin oppien mukaan. Lajissa painotetaan kaatoja, mutta pitää sisällään rajatun määrän lukkoja ja muita hallintaotteita. Nämä harjoitukset tarjoavat hyvän tuen aseellisten lajien painiosuuksiin.

Messer

Messer sopii pohjaksi kaikille yhdenkäden miekoille. Messer on pitkä lyönti- ja pistoveitsi, joka oli laajassa käytössä Saksan alueella 1300-1500 luvuilla. Seurassamme päälähteenä käytämme Johannes Lecküchnerin Kunst des Messerfechtensiä vuodelta 1482, sekä silloin tällöin muiden mestareiden opetuksia.

Sapeli

Sapeli on 1800- ja 1900-luvun ratsu- ja jalkaväen käyttämä sivuase. Seurassamme harjoitellaan 1800-luvun lopun englantilaista sotilassapelia Richard Burtonin manuaalin pohjalta.

Gekiken

Japanilaisen miekkailun harjoitukset. Harjoituksissa ensimmäinen tunti painottuu hengitykseen, lämmittelyyn, perusteisiin ja teknisiin harjoitteisiin, käsitellen pääpiirteittäin japanilaisen traditionaalisen miekkailun sekä kendon kamppailuperiaatteita. Jälkimmäinen tunti varataan sparraukselle ja vapaamiekkailulle.