Harjoitusmaksukatto otettu käyttöön!

Harjoitusten seurantajärjestelmässä on nyt kuukausittainen osallistumispistekatto. Jos osallistuu yhden kalenterikuukauden aikana harjoituksiin yli kahdeksan kertaa, kahdeksan ylittävät harjoituskerrat eivät enää kuluta osallistumispisteitä. Tämän tarkoitus on varmistaa, ettei aktiivinen harjoittelu tule kohtuuttoman kalliiksi nyt, kun harjoitusvuoroja on aikaisempaa enemmän.