Newsletter 2/2023

Hyvät kanssahemaajat!

Kuten luvattu, joka toinen kuukausi lähetettävä uutiskirje jatkuu jo toista kertaa! Tässä
sähköpostissa infotaan seuraavista aiheista:

Hello HEMAists!

As promised, we are continuing our bimonthly newsletter. In this newsletter you will find info
about the following:

Pitkämiekka (AES) / Longsword (URG)
Nettisivut / Website
Kalenteriuudistus / Calendar overhaul
Tulevat tapahtumat / Upcoming events

  • EHMS kesäjuhla / EHMS summer party
   Jack Gassmannin seminaari / Jack Gassmann seminar
   Ropecon
   Siivouspäivä / Cleaning day

Syksyn peruskurssit / Autumn beginners’ courses
Sosiaalinen media / Social media
Löytöesineämpäri / Bucket o’ shame

Pitkämiekka (AES) / Longsword (URG)

EHMS muuttaa “Naisten pitkämiekka” treenit “Pitkämiekka (AES)” treeneiksi, jotta voimme
tarjota inklusiivisemman treenausympäristön HEMA:a harrastaville sukupuolivähemmistöjen
edustajille. Minna Vasarainen jatkaa treenien päävetäjänä, ja kesäkauden 2023 ajan treenit
vettä Ida Paavoseppä. Treenien omaan Telegram-ryhmään voit liittyä täältä

Jatkossa tiistain “Pitkämiekka (AES)” treenien kuvaus MyClubissa on seuraavanlainen:

Pitkämiekkatreenit HEMA:ssa aliedustetuille sukupuolille (AES). Naisten pitkämiekkakisoja
varten valmistautumiseen perustetut treenit, joihin toivotetaan tervetulleeksi niin naiset kuin
sukupuolivähemmistöt. Treenien tarkoituksena on tarjota turvallinen tila treenaamiseen.


EHMS is changing “Women’s longsword” training into “Longsword (URG)” in order to offer
more inclusive training space for gender minorities in HEMA. Minna Vasarainen will work as
a main instructor of the trainings, and throughout the summer season 2023 training is held
by Ida Paavoseppä. To join to the Telegram group of the training follow this link

In the future, you may find this description under Tuesday training of “Pitkämiekka (AES)” in
MyClub:
Longsword training for under represented genders (URG). Originally formed for preparing
women’s longsword competitions, these training welcome all women and gender minorities.
The purpose of the training is to offer a safe space for training.

Nettisivut / Website

Kuten Facebookissa ja Discordissa ilmoitettiin, EHMS:n nettisivut ovat hetkellisesti rikki
(seurausta yrityksestä uudistaa niiden visuaalinen ilme). Hallitus pahoittelee tästä
aiheutuvaa haittaa ja pyrimme saamaan sivut pian takaisin käyttöön.

As we notified on Facebook and Discord, the EHMS website is temporarily broken (as a
result of us trying to renew their appearance). The board apologizes for the inconvenience
and we are trying to get the site back into use soon.

Kalenteriuudistus / Calendar overhaul

Meillä on nyt erillinen kalenteri jokaiselle aselajille, samoin kuin muutama ei-aselaji-kalenteri
muille tapahtumille kuin treeneille!
Helpoin tapa päästä käsiksi näihin kalentereihin on mennä vastaavalle sivulle EHMS:n
nettisivuilla: https://ehms.fi/harjoitusajat/.
Kalenterin oikeassa yläkulmassa on valikko ja checkboxit, joilla voit valita haluamasi
näkyvyysasetukset kalentereille, joista olet kiinnostunut. Kalenterit löydät myös etusivulta
(gifit alla demonstroivat niiden käyttöä) – sivujen muoto tekee kalentereista hieman lytätyn
näköiset, mutta otamme tämän huomioon kun uudistamme nettisivuja (soon™).

Voit myös laittaa kalenterit seurantaan Google Calendarin kautta, jos haluat kalenteri(e)si
pysyvän ajan tasalla nettisivuja tarkistamatta.
Gekiken: https://tinyurl.com/ehms-calendar-gekiken
Paini: https://tinyurl.com/ehms-calendar-wrestling
Pitkämiekka: https://tinyurl.com/ehms-calendar-longsword
Sivumiekka: https://tinyurl.com/ehms-calendar-sidesword
Rapiiri: https://tinyurl.com/ehms-calendar-rapier
Sapeli: https://tinyurl.com/ehms-calendar-sabre
Messer: https://tinyurl.com/ehms-calendar-messer
Ei-aselajikohtaiset kalenterit:
EHMS tapahtumat (jatkoryhmät, lauantain vapaat treenit, sisäiset turnaukset, jne):
https://tinyurl.com/ehms-calendar-events
Turnaukset (kansalliset ja kansainväliset): https://tinyurl.com/ehms-calendar-competitions

We now have separate calendars for each weapon, as well as a couple non-weapon
calendars for non-training events!
The simplest way to access these calendars is to go to the corresponding page on the
EHMS website: https://ehms.fi/harjoitusajat/. There is a menu on the top right of the calendar
with checkboxes allowing you to enable/disable the visibility of only the calendars you are
interested in. There are also more readily accessible versions from the home page (see the
gifs below for brief demonstrations), although the formatting makes them appear squished
and maybe not ideal, but this will be addressed when the website gets updated (soon™).

You can also subscribe to the calendars via Google Calendar, in order to keep your personal
calendar(s) up to date with the changes without having to go to the website.
Gekiken: https://tinyurl.com/ehms-calendar-gekiken
Wrestling: https://tinyurl.com/ehms-calendar-wrestling
Longsword: https://tinyurl.com/ehms-calendar-longsword
Sidesword: https://tinyurl.com/ehms-calendar-sidesword
Rapier: https://tinyurl.com/ehms-calendar-rapier
Sabre: https://tinyurl.com/ehms-calendar-sabre
Messer: https://tinyurl.com/ehms-calendar-messer
Weapon-non-specific calendars:
EHMS events (advanced groups, Saturday free trainings, internal tournaments, etc):
https://tinyurl.com/ehms-calendar-events
Competitions (national and international): https://tinyurl.com/ehms-calendar-competitions

Tulevat tapahtumat / Upcoming events

Ropecon
EHMS osallistuu tänäkin vuonna Ropeconiin; meillä on yhdistyspöytäpaikka, ja esittelemme
seuraa ja historiallista miekkailua ohjelmanumeron muodossa. Yhdistyspöytään kaivataan
vapaaehtoisia; infoamme tästä hieman lähempänä tarkemmin, mutta kiinnostuneet voivat
ilmoittautua vapaaehtoisiksi jo nyt. Käytännön järjestelyjä hoitaa Ville Välimäki.

EHMS will take part in Ropecon again this year; we have a table in the presenter area and
will be showcasing the club and historical fencing in general with a presentation. The table
needs people to talk to interested passers-by about fencing; we’ll be putting out a request for
volunteers in more detail later, but if you are interested, you can let us know already. The
general logistics are handled by Ville Välimäki.

Jack Gassmannin seminaari / Jack Gassmann seminar
EHMS hostaa Jack Gassmannin pitämän pitkämiekkaseminaarin 31.7. Lisätietoja täällä:
https://ehms.fi/jack-gassmanns-longsword-seminar/

EHMS will be hosting a longsword seminar by Jack Gassmann, on the 31st of July. You can
find more info here: https://ehms.fi/jack-gassmanns-longsword-seminar/

EHMS kesäjuhla / EHMS summer party
Viime uutiskirjeen kyselyyn vastanneiden yleisin lempivaihtoehto oli 19.8. Tuona päivänä siis
avointen sparrien jälkeen EHMS:n salilla yleistä hengailua nyyttäriperiaatteella. Salille saa
ilmestyä jo avointen sparrien aikaan, ja hengailu jatkuu tuttuuun tapaan pitkälle iltaan. Omat
juomat mukaan, ja pikkusyötävä on tervetullutta – koordinointia varten google sheet täällä
Jos siis haluat tuoda yhteiseksi jotain, voit kirjoittaa nimesi ja infon tähän
tiedostoon.
Koska tiedostamme, ettei alkoholi ole kaikille bileiden paras osuus, emmekä halua
kannustaa alkoholin käyttöön sparrien yhteydessä, kesäjuhla on alkoholiton kello 18 asti.
Sen jälkeenkin muistutamme, ettei kenelläkään ole seuraavalla viikolla kivaa jos
kesähelteillä tatami haisee vanhalta viinalta.

As per the previous newsletter’s poll, the date most favourable for the majority of the
members is the 19th of August. On that day after free sparring, welcome to hang out without
any particular agenda at the EHMS salle. You are of course welcome to join already during
the free sparring, and the party will continue into the evening. Bring your own drinks, and
snacks you might want to share – to ease coordinating (so we don’t end up with 20 bags of
chips and no soda, for example), here’s a google sheet for common use
So, if you want to bring something to share, feel free to write your name and
what you’re generally thinking of bringing, here.
Because we understand that alcohol is not everyone’s idea of a good time, and because we
do not want to encourage mixing alcohol and sparring, the summer party is alcohol free until
6PM. Even after that, we want to remind you that no one has a good time the following week
if the tatamis smell like old booze in the summer heat.

Siivouspäivä / Cleaning day

Haisevasta tatamista puheenollen – salilla siivotaan varustealuetta 9.9. Helposti muistettava
päivämäärä ja pitkä varoitusaika ovat tarpeen, sillä tuona päivänä siirrämme
treenikama-alueen hyllyissä edelleen olevat maskit pois tieltä ja muutamme hyllyt
varustesäkeille sopivaksi tilaksi. Samalla kertaa käymme läpi kaikki takit räkistä.
Jos haluat että maskisi on siellä mihin sen jätit vielä 10.9., siirrä se omaan säkkiisi ennen
siivouspäivää. Jos haluat, että takkisi löytyy takkiräkistä, merkitse siihen nimesi. Samalla
siivoamme varustealueen yleisesti, ja kaikki irrallaan lojuvat, nimettömät varusteet siirretään
pois alueelta. Niihin pääsee toki käsiksi tämän jälkeenkin, mutta mukavinta ja helpointa on
jos varusteet on nimetty ja niille on paikka omassa säkissä.
Jo ennen siivouspäivää siirtelemme maskeja kun hyllyt tyhjenevät ja teemme tilaa säkeille.
Pyrimme siirtämään maskeja mahdollisimman vähän hyllyssä, jotta ne olisi edelleen
mahdollisimman helppo löytää treeneissä.

Speaking of smelly tatami – we are tidying up the gear storage area on 9.9. The easy to
remember date and the long lead time are necessary, since on that day we will move any
masks that still sit on the middle shelves in the gear area out of the way, and transform the
shelves into more space for gear bags. That same day, we are going through the jackets on
the jacket rack.
If you want to find your mask where you left it still the following day, move it into your gear
bin. If you want to find your jacket on the rack, mark your name on it. We will also be
cleaning the gear area in general, and any loose, unmarked gear will be moved out of the
way. You will be able to recover these afterwards, but it will be a lot nicer and easier for you if
your gear is named and in your bin.
Even before the fateful day, we will be moving masks and converting shelves as masks
move into the bins. We will try to move masks as little as possible on the shelves, so it
should be as easy as possible to find them, even if we’ve had to touch them.

Syksyn peruskurssit / Autumn beginners’ courses

Seuraavat peruskurssit järjestetään syksyn/ talven aikana:
Bolognalainen sivumiekka: viikot 33-38 (15/08 – 22/09)
Pitkämiekka: viikot 39-46 (26/09 – 16/11)
Kerro kavereille ja muille kiinnostuneille!

The following beginners’ courses will take place during the autumn/winter period:
Bolognese sidesword: weeks 33-38 (15/08 – 22/09)
Longsword: weeks 39-46 (26/09 – 16/11)
Inform anyone that might be interested in joining us!

Sosiaalinen media / Social media

EHMS:n somen ei ole tarkoitus olla yhden ihmisen harteilla, ja somepresenssin hiljeneminen
on ehkä pistänyt viime aikoina silmään. Etsimme nyt muutamaa kiinnostunutta ihmistä
postaamaan silloin tällöin seuran instagram- tai facebook-tileille – meemejä, kuvia, videoita,
mitä nyt huvittaakaan tuottaa. Kyse ei ole mistään viikottaisesta tehtävästä, ja sisältöä voi
tuottaa yksittäisiäkin kertoja ottamatta vastuulleen tilien ylläpitämistä.
Ole yhteydessä Iitaan jos haluat kuulla lisää!

The EHMS social media was never supposed to be a one-person show, and you might have
noticed that our presence is a lot more quiet than before. We are looking for a few dedicated
people who would like to occasionally post on the Instagram or Facebook accounts –
memes, photos, videos, anything you might like to contribute. This is not even a weekly task,
and it is possible to contribute occasionally even without getting direct access.
Contact Iita if you want to hear more!

Löytöesineämpäri / Bucket o’ shame

Alla olevissa kuvissa näkyvät tällä viikolla löytöesineämpärissä olleet kamat. Jos tunnistat
omasi, haethan ne pois.
HUOM: Varusteet, jotka olivat myös viime uutiskirjeen kuvissa on poistettu ämpäristä ja
siirretty varastoon, jotta bucket pysyy mahdollisimman helppona käyttää. Jos tunnistat jotain
omaasi kuvissa mutta et löydä sitä ämpäristä, pyydä hallituksen jäsentä tai ohjaajaa
näyttämään, missä varusteet ovat säilössä.

Nimetyt varusteet
SPES housut: tV vai EV
Keltaiset hanskat: VS
PBT kaulasuoja: V.P.
Polvisuoja: Gröhn

In the photos below you can see the items currently in the Bucket. If you recognise
something as yours please pick it up.
NOTE: Items that were also appearing in the previous newsletter’s photos will be taken out
of the Bucket and put away, in order to declutter the Bucket. If you see something in the
photos but cannot find it in the bucket, ask a member of the board or one of the instructors to
show you where the items are stored.

Named items
SPES pants: tV or EV
Yellow gloves: VS
PBT gorget: V.P.
Knee guard: Gröhn

bucket6

bucket5

bucket4

bucket3

bucket2

bucket1

bucket10

bucket9

bucket8

bucket7

Newsletter 1/2023

Dearest fellow fencers,

this is the first instalment of the EHMS News! Since we’ve gotten feedback that social media isn’t ideal for staying up to date about current events and changes in how things operate, we’re trying out a more direct way of communicating. The contents of this post have also been sent to all members by email.

In this post, you’ll find:

 • Information on marking your gear (Your name, in all your gear)
 • The care and feeding of Bucket of Shame (We are photographing the contents every two-ish months, if your stuff is unnamed and in pics twice, it becomes club gear)
 • A clarification about storing your gear at the salle (If you are inactive for multiple months, consider taking your stuff home)
 • New stuff: Salle Contact People (We want you to be able to tell us how you feel about training)
 • Feedback form (also: Summer party!)
 • Salle updates (Changes and improvements to gear storage, mostly)
 • Website updates (We need your help!)
 • Upcoming events and competitions (Where are we going in the next couple of months)
 • Bucket of Shame this week! (Check if your stuff is in here)

If you only read one thing, read this:

We are changing things around at the salle. Since we have a larger number of active people training than ever before, the gear storage area needs to be used better. We ask all of you who are storing your masks on the shelves in the middle of the gear area to please start storing them in your gear bags with the rest of your gear, so we can turn those shelves into more room for those gear bags.

A full set of gear fits quite easily in those white bags; if you have additional gear (multiple pairs of gloves, a second mask), we ask you to consider whether you need to store all of them at the salle. We understand that you might have to shuffle things around, this is not a “do it by next week” but a “we will be reorganising the gear storage during the summer, and this is a part of it”.

Also! We’ve got gear baskets for sale now at the salle, 15€ a piece! Ask a board member to sell you one if you need it.

Information on marking your gear (how and why)

The EHMS Board would like to remind everyone that marking your gear is in your best interest.

We ask all members to properly name all their gear, i.e., each weapon and piece of protective gear stored at the salle should have the name of the owner in an easy to find place. Loaner gear that belongs to EHMS will also soon have appropriate EHMS markings (work in progress, see blue squares on loaner jackets).

For marking your gear you are welcome to use the markers in the training hall, as well as the label maker. If you cannot find markers or the label maker is out of battery or paper, let someone know.

We understand that people might not like having markings displayed prominently on their gear for aesthetic reasons, so the markings don’t have to necessarily be written in an obvious place, but they should be relatively easy to find within a few seconds of searching.

The markings should be distinguishable enough not only for the owner, but written so that other members can also recognise who the owner is. For example, let’s say that a member has a sword with a blue and orange wrapping on the handle. That makes it distinguishable and recognisable by them, but if they forget it on the floor, others do not necessarily know who it belongs to. For that reason, initials, symbols, or colours alone are not enough to determine the owner of a piece of gear. Full first + last name is preferred, but as long as the name is identifiable there is no specific rule. Other types of markings can still of course be used for aesthetic / customisation reasons, or for the owner’s own convenience.

This is asked so that we avoid issues with lost / misplaced gear that have occurred in the past. Thanks for your cooperation.

The care and feeding of Bucket of Shame

Marking your gear is important because most people will, at least once in their fencing career, leave some of their stuff laying around after training. When that happens, most of the time that gear ends in the Bucket Of Shame. If you find a glove, a plastron, or another piece of gear laying around without markings clearly indicating it as club gear, and if no one currently nearby identifies it as theirs, feel free to put it in the bucket.

The point of the bucket is not, despite the name, to shame you. The first course of action when finding gear should be to ask whether someone is currently missing it. This is also why having your name clearly and identifiably on your gear makes the process easier for everyone. You can also return gear to the owner’s own gear storage sack if you are feeling courteous.

The bucket has now been moved from its previous spot next to the jacket rack. If you see a jacket on the floor next to the jacket rack, the correct place is to lift it on a hanger on the rack. Similarly, if you find gear on the floor near the gear storage bins, please make a quick check if you can identify the bin it should live in. This is also why marking your gear storage bin with the same name as your gear might save you from digging through the bucket of shame.

Once every two months, we will go through the bucket of shame, and photograph the contents. Those photos will be in these info emails. If the same gear is in the photos the next time, and it does not have a name on it, it will become club gear. If the gear is clearly named, we will make an effort to return it to its correct bin – and if we can’t find the bin, we will contact the owner. If you see your gear in the photos but can’t, for some reason, make it to the salle to retrieve it from the bucket, let us know. The point is not to get more loaner gear for the club, the point is to stop gear from floating in and out of the bucket for months on end.

A clarification about storing your gear at the salle

Related to the above. By paying the monthly or seasonal training fee you can also store your fencing equipment at the salle. The storage space is limited and is not meant for long-time passive storage – if you know you will be taking a longer break, you are expected to move your gear away to make space for active practitioners.

Here, too, properly marked gear and gear storage bin are your best measures to make sure your gear does not end up in the bucket of shame and then in club loaner gear.

New stuff: salle contact people!

We want you to tell us how you feel about the club! If you have feedback or/and questions about anything, or ideas about how to improve the club and the salle, please tell us! The board members are always open to hearing about this stuff (we’ll put a set of photos of us on the new info board once we get it on the wall, so it should be easy to recognize us!)

Of course, the feedback circle after training is a great place for feedback about specific training and training in general – but if you ever feel uncomfortable talking to a whole class of people about something, or if it feels like you want to talk to someone other than the instructor of the training, or if you just want to have a quick chat about something, we want to give you a chance for that.

Related to this, we are looking for volunteers that aren’t instructors, so we might hopefully always have contact people of multiple genders at the salle, a dedicated person to talk to if the need ever arises. For now, iita especially volunteers as a tribute – you can always tap her on the shoulder about anything.

Feedback form

We would also ask you to fill this questionnaire to give us an indication of how you’re currently feeling about EHMS! It also includes a spot for open feedback – in case there’s anything you’ve been wanting to let us know.

We are also thinking of having an EHMS Summer Party! A casual potluck style day – the form includes three dates we are considering, let us know which ones work for you!

Salle updates

Already done

 • The loaner coat rack has been lowered by a few centimetres and more hangers have been added.
 • The big cardboard box from the top of the Kallax shelves next to the entrance has been finally removed

We are also re-organizing the salle to make it more usable for all of us:

To be done

 • As mentioned above, we’re hoping to get a corkboard up soon with a lot of the information you might need at training day to day – sparring rules, gear naming guidelines, board members, contact information.
 • We are planning to replace the cabinet furniture
 • We will get rid of the sofa
 • We are looking into improving the loaner gear bins situation
 • Etc…

Website updates

While the club is fond of many old things and historical artefacts, most of us can probably agree the club website does not need to be a museum piece. We’re working on fixing this. If you have relevant skills or passionate opinions (about website design, about squarespace vs wix vs just updating to the newest version of wordpress, about what information you would want on the website) and want to be involved, let us know! We are starting by updating the current site bit by bit, but are hoping to either rebuild or seriously refresh the whole thing.

It is our hope that this is not going to be done by just the board; we want to involve the club and people who are interested. There will be more information in these emails as we progress.

Upcoming Events and Competitions

 • A number of people from EHMS will be judging and/or competing at Ahma Cub in Jyväskylä on the 20th of May! We’ve been led to believe there will be a livestream; the link to it will at least be distributed on Instagram if/when that happens, hopefully also the FB group. https://www.ahmajkl.fi/ahma-cub-2023/
 • A number of EHMS fencers are also going to Holmgång in Stockholm on the 3rd of June! http://spiffaktning.se/index.php/holmgang-2023/
 • We will have a spot at Ropecon and hopefully will be showing off HEMA and representing EHMS with a small program at Ropecon – VilleV and Miro will be soliciting volunteers for this when the time is nearer.
 • Bothnia Open returns again this year on the 13th of August – a beginner-friendly low-threshold tournament in Pietarsaari, we had a great time last year and there will most likely be a bunch of us on a train there again this year, we might also rent cabins again. Spots still open! https://www.facebook.com/events/765031998369170/

Bucket of Shame in early May

bucket 1bucket 2bucket 3 bucket 4 bucket 5 bucket 6

Named / marked items in the Bucket

“VS”

bucket 7-8

“Marcell Berta”

bucket 9

“Gröhn”

bucket 10-11

See you at the salle!

EHMS Board

Uutiskirje toukokuu 2023

Arvoisat kanssamiekkailijat,

Tämä on ensimmäinen EHMS News! Olemme saaneet palautetta, että some ei palvele kaikkia jäseniä salin uutisten ja muutosten infoamiskanavana, joten kokeilemme suorempaa viestintäkanavaa. Tämä tieto on myös lähetetty kaikille jäsenille sähköpostitse.

Tässä postauksessa:

 • Infoa varustaiden merkitsemisestä (Oma koko nimi, kaikkiin kamoihin)
 • Bucket of Shamen uudet säännöt (Sisällöstä otetaan kuva kerran kahteen kuukauteen, jos sama tavara kuvissa kahdesti, siitä tulee lainavaruste)
 • Selvennys varusteiden säilyttämisestä salilla (Jos olet poissa useita kuukausia, varusteet kannattaa ehkä viedä kotiin)
 • Uutta: Salin yhteyshenkilöt (Madalletaan kynnystä kertoa meille, miltä treeneissä tuntuu)
 • Palautelomake (Myös: Kesäjuhla!)
 • Salipäivitykset (Muutoksia ja parannuksia varusteiden säilytykseen, lähinnä)
 • Nettisivupäivitykset (Apua tarvitaan!)
 • Tulevat tapahtumat ja kilpailut (Missä EHMS näkyy tulevina kuukausina)
 • Bucket of Shame tässä kuussa (tarkista, löydätkö omiasi)

Jos luet vain yhden asian, lue tämä:

Salin käytänteet muuttuvat. Koska treeneissä käy enemmän aktiivisia jäseniä kuin ennen, varusteiden säilytyksen täytyy toimia paremmin. Jos säilytät maskiasi varustealueen keskihyllyllä, pyydämme että siirrät sen varustesäkkiisi muiden varusteiden mukaan. Näin saamme muutettua niiltä vapautuneen tilan varustesäkkien säilytystilaksi.

Täysi varustus mahtuu säkkiin; jos säilytät salilla enemmänkin varusteita (esimerkiksi toisia hanskoja, ylimääräistä maskia), pyydämme että mietit, tarvitseeko kaikkien niiden olla salilla jatkuvasti. Säkin ja varusteiden uudelleenjärjestely vie aikaa, emmekä odota muutoksen tapahtuvan tällä viikolla – mutta järjestelemme salia uudelleen kesän aikana, ja muutos maskihyllyyn on osa sitä.

Salilla on nyt myös myytävänä valkoisia varustesäkkejä, 15€ hintaan – nykäise hallituksen jäsentä hihasta jos haluat ostaa oman!

Varusteiden merkitsemisestä (miten ja miksi)

EHMS:n hallitus haluaa muistuttaa että varusteiden merkitseminen on kaikkien kannalta hyvä asia.

Pyydämme kaikkia jäseniä merkitsemään omalla nimellään kaikki varusteensa, eli jokaisen miekan tai suojavarusteen jota säilytetään salilla pitäisi olla nimetty, tavalla jolla merkinnän löytää kohtuullisen helposti. Lainavarusteita ollaan merkitsemässä aiempaa paremmin (kts. Lainatakkien siniset neliöt.)

Salilta löytyy tusseja ja teippilappukone, joita saa vapaasti käyttää. Jos et löydä toimivia tusseja tai Dymosta on paristot tai paperi loppu, nykäise hallituksen jäsentä tai tarpeen vaatiessa muuta ohjaajaa hihasta.

Ymmärrämme, että estetiikan takia kaikki eivät halua varusteisiinsa isoja tai näkyviä nimimerkintöjä; nimien ei tarvitse olla koko ajan näkyvissä, mutta niiden tulee olla muutaman sekunnin etsimisellä havaittavissa.

Nimeämisen täytyy olla tunnistettavissa muidenkin kuin varusteiden omistajan toimesta. Esimerkiksi sini-oranssi kahva tekee miekasta helpon löytää muiden seasta – mutta ei kerro muille, kenen miekka on kyseessä. Samasta syystä nimikirjaimet, symbolit tai värit yksin eivät riitä miekan merkitsemiseen. Etunimi + sukunimi on toivottu, mutta mikä tahansa riittävän tunnistettava nimi toimii. Muita merkkejä ja kuviointeja voi tietenkin edelleen käyttää visuaalisen ilmeen tai oman nopean tunnistamisen tueksi.

Tämän tarkoituksena on vähentää tai välttää varusteiden katoamista tai päätymistä väärään paikkaan. Kiitos yhteistyöstä.

Bucket of Shame (“Löytöesineämpäri”)

Varusteiden merkitseminen nimellä on tärkeää koska jokainen meistä tulee todennäköisesti ainakin kerran miekkailu-uransa aikana jättämään kamojaan pitkin salia treenien jälkeen. Kun näin tapahtuu, varusteet päätyvät useimmiten Bucket of Shameen. Jos siis löydät hanskan, plastronin, tai jonkin muun varusteen lattialta, eikä sitä ole selvästi merkitty salin lainavarusteeksi – ja jos kukaan paikallaolija ei kysyttäessä tunnista omakseen – voit laittaa sen ämpäriin.

Bucket of shamen pointti ei ole, nimestään huolimatta, häpeän tuottaminen. Jos löydät varusteen lattialta, ensimmäisen askeleen tulisi aina olla selvittää, onko kyseessä jonkun kanssatreenaajan varuste. Tämän takia selkeästi merkitty nimi on myös hyväksi kaikille – se tekee omistajan löytämisestä usein helpompaa. Voit myös palauttaa varusteen omistajan varustesäkkiin, jos olet hyväntahtoisella tuulella.

Löytöesineämpäri on nyt siirretty sen aiemmalta paikalta (takkien vierestä). Jos näet takin lattialla, oikea ratkaisu on nostaa se henkarille ja takaisin takkien sekaan. Samoin varustealueelta löydettyjen hanskojen yms kanssa, tarkistathan ensin onko jokin viereisistä säkeistä selvästi yhteensopiva kyseisen varusteen kanssa. Tämänkin takia varusteiden ja varustesäkin merkitseminen tunnistettavasti saattaa pelastaa ämpärin kaivelulta.

Noin kerran kahdessa kuukaudessa käymme Bucket of Shamen läpi, ja valokuvaamme sen sisällön. Nämä valokuvat lisätään liitteeksi tuleviin EHMS sähköposteihin. Jos sama varuste on toisen kerran kuvissa, eikä siinä ole nimeä, siitä tulee lainavaruste. Jos varuste on selvästi nimetty, yritämme palauttaa sen oikeaan säkkiinsä – ja jos emme löydä säkkiä, otamme yhteyden omistajaan. Jos näet varusteitasi kuvissa etkä jostain syystä ole pääsemässä salille siirtämään sitä oikeaan paikkaan, ole yhteydessä hallitukseen tai ohjaajiin. Tämän prosessin tarkoitus ei ole kasata enemmän lainavarusteita seuralle, vaan varmistaa ettei varusteita jää asumaan ämpäriin kuukausiksi.

Tarkennus varusteiden säilyttämisestä salillla

Ylläolevaan liittyen. Kuukausi- ja kausimaksulla voit säilyttää miekkailuvarusteita salilla lisämaksutta. Säilytystilaa on kuitenkin rajallisesti, ja sitä priorisoidaan aktiivisille harjoittelijoille. Mikäli tiedät olevasi pidempään tauolla, vie varusteesi salilta pois, jotta aktiivisille harjoittelijoille riittää tilaa.

Tässäkin tilanteessa selvästi merkityt varusteet ja varustesäkki ovat hyvä tapa varmistaa etteivät varusteesi päädy ensin ämpäriin ja sitten lainakamoiksi.

Uutta: Salin yhteyshenkilöt!

Haluamme tietää fiiliksiä salista ja yhdistyksestä! Jos sinulla on palautetta tai kysymyksiä mistään, tai ideoita siitä, miten asioita voitaisiin parantaa, kerro meille! Hallituksen jäsenet ovat aina valmiita kuulemaan näistä (meistä tulee kuvat salin seinälle, jotta kaikki tietävät ketä nykiä hihasta!)

Palauterinki treenin jälkeen on tietysti oikea paikka palautteelle tietystä treenistä tai treeneistä yleensä – mutta jos jostain syystä et halua jakaa mielipidettäsi tai palautettasi koko ryhmälle, tai jos haluat puhua treeneistä jollekulle muulle kuin treenien vetäjälle, tai jos haluat ylipäätään jutella jostakin, haluamme antaa tähän mahdollisuuden.

Tästä johtuen, etsimme ei-ohjaaja vapaaehtoisia jotka ovat usein salilla, jotta salilla olisi aina tai useimmiten erikseen osoitetut (useampaa sukupuolta edustavat) henkilöt, jolle voi puhua mikäli tarvetta on. Näitä yhteyshenkilöitä ei vielä erikseen ole, mutta iita on erityisesti lupautunut olemaan valmiina siihen että nyitään hihasta asiassa kuin asiassa.

Palautelomake

Pyydämme, että täytätte tämän kyselyn, jotta saamme näkyvyyttä siihen, mitä jäsenistö on tällä hetkellä mieltä EHMSistä! Lomakkeessa on myös osio avoimelle palautteelle – käytäthän sitä, jos jotain on ollut mielen päällä.

Suunnittelemme myös EHMSsin kesäjuhlia! Rento, nyyttärityyppinen päivä – palautekysely sisältää myös kolme päivämäärävaihtoehtoa joista olemme valitsemassa, kerrothan meille milloin pääsisit paikalle!

Salipäivitykset

Jo tehdyt

 • Lainatakkihyllyn korkeutta on laskettu ja lisää henkareita on lisätty.
 • Eteisen hyllyjen päällä asunut iso pahvilaatikko on vihdoin siirtynyt.

Olemme myös järjestelemässä salia uudelleen jotta se toimisi paremmin meille kaikille:

Tehtävälistalla

 • Toivomme saavamme pian seinälle ilmoitustaulun johon keräämme informaatiota jota saatat tarvita treeneissä päivästä toiseen – sparrausohjeistuksia, ohjeita varusteiden merkkaamiseen, hallituksen jäsenet, yhteystietoja.
 • Aiomme uudistaa säilytyskaapiston
 • Hankkiudumme eroon sohvasta
 • Selvitämme parannusvaihtoehtoja lainavarustekorien korvikkeeksi
 • Jne..

Nettisivupäivitykset

Vaikka yhdistys onkin monien vanhojen asioiden ja historiallisten artefaktien säilytykseen suuntautunut yhteistö, olemme luultavasti pääosin yhtä mieltä siitä ettei salin nettisivujen tarvitse olla museokamaa. Teemme töitä tämän korjaamiseksi. Jos sinulla on relevanttia osaamista tai vahvoja mielipiteitä (nettisivujen ulkonäöstä, squarespace vs wix vs uusin WordPress, sivuilta puuttuvasta informaatiosta jne) ja haluat osallistua projektiin, ole yhteydessä! Olemme aloittaneet sivujen päivittämisen, mutta toivomme pääsevämme joko rakentamaan kokonaan uudet tai tekemään perinpohjaisen korjausliikkeen.

Toivomme, ettei projekti jää hallituksen sisäiseksi; haluamme osallistaa kiinnostuneita jäseniä. Lisäinformaatiota näissä sähköposteissa prosessin edetessä.

Tulevat tapahtumat ja kilpailut

 • EHMSsiläisiä on menossa kisaamaan ja tuomaroimaan Ahma Cub:iin Jyväskylään 20. toukokuuta! Livestreamista on kuultu huhuja; se linkataan varmasti ainakin EHMS instagramiin jos/kun sellainen on, toivon mukaan myös Facebook-ryhmään. https://www.ahmajkl.fi/ahma-cub-2023/
 • EHMS:n miekkailijoita on myös menossa Holmgångiin Tukholmaan 3. kesäkuuta! http://spiffaktning.se/index.php/holmgang-2023/
 • Olemme varaamassa pöydän Ropeconiin ja toivon mukaan myös esittelemässä HEMAa ja EHMSiä ohjelmalla – VilleV ja Miro ovat vastuussa ja keräävät vapaaehtoisia kun aika on.
 • Bothnia Open palaa taas tänä vuonna 13. elokuuta – aloittelijaystävällinen matalan kynnyksen turnaus Pietarsaaressa, viime vuonna oli hyvä reissu ja todennäköisesti kasaamme jälleen porukan junailemaan ja ehkä varaamaan mökit yhdessä. Paikkoja edelleen vapaana! https://www.facebook.com/events/765031998369170/

Bucket of Shame toukokuun alussa

bucket 1bucket 2bucket 3 bucket 4 bucket 5 bucket 6

Nimetyt / Merkityt varusteet

“VS”

bucket 7-8

“Marcell Berta”

bucket 9

“Gröhn”

bucket 10-11

Nähdään salilla!

EHMS:n hallitus