Vuoden 2018 palautekyselyn tulokset

Ohessa tiedoksi seuran jäsenille palautekyselyn vastauksista koottu yhteenveto. Hallitus on käynyt läpi kyselyyn tulleet vastaukset kokouksessaan helmikuussa 2019.

Palautekysely-tulokset-2018