Leikkuuseminaari 15.08.2020

89115309_2990074051042595_5032334359483383808_oLeikkuuseminaari / Cutting seminar

English below!

Yleiset tiedot
EHMS järjestää Eetu Röpelisen vetämän leikkuuseminaarin lauantaina 15.08.2020
Seminaari keskittyy leikkaamiseen pitkämiekalla ja soveltuu kaikentasoisille harrastajille.
Tarkoituksena on taata kaikille osallistujille vahva pohja leikkaamisen itsenäiseen harjoitteluun myös seminaarin jälkeen.

Seminaarin hintaan sisältyy kaksi tatamia leikkaamista varten ja terävän miekan vuokra leikkaamisen ajaksi. Salilla voi yöpyä koronarajoitusten sen salliessa.
Osallistujilla tulee olla oma miekka harjoitusten suorittamista varten.
Terävät miekat ovat ihanteellisia, mutta harjoittelu onnistuu myös tylsillä harjoitusmiekoilla sekä federschwerteillä.

Seminaari maksaa 70€ EHMS:n jäsenille ja 80€ muille osallistujille.
Seminaariin mahtuu 20 osallistujaa.
Ilmoittautumislomake on sivun alalaidassa.

Facebook tapahtuma (click link).

Aikataulu ja sisältö
12:00 – 13:10 Osa I – Perusteet
13:30 – 15:00 Osa II – Peruslyönnit
15:00 – 16:00 Ruokailu
16:00 – 17:20 Osa III – Harjoittelu ja vaativammat lyönnit
17:30 – ??:?? Osa IV – Kalibraatio (leikkuun kesto riippuu osallistujien määrästä)
Baari

Tarkempi sisältö:
Osa I – Perusteet – 70min:
Leikkaaminen ja se tarkoitus
Yleistä teoriaa
Yksinkertaisia lyöntiharjoituksia

Osa II – Peruslyönnit – 90min:
Oberhaw osissa
Unterhaw osissa

Osa III – Harjoittelu ja vaativammat lyönnit – 80min:
Teoriaa harjoittelun välineistä
Yhdistelmälyöntiharjoitus
Schielhaw

Osa IV – Kalibraatio – 30min + leikkuu
Erilaiset leikkuumediat
Tatami ja sen lukeminen
Leikkuu (leikkuun kesto riippuu osallistujien määrästä)

General information
EHMS will host a cutting seminar by Eetu Röpelinen on Saturday 15.08.2020
The seminar concentrates on cutting with a longsword and it is suitable for practitioners at of all skill levels.
The aim is to enable the participants to continue training cutting effectively on their own after the seminar.

The price of the seminar contains two tatami mats for cutting and the loan of a sharp sword for the cutting. If the Corona virus restrictions allow it, you may sleep at the EHMS salle.
The participants must bring their own sword for the training part of the seminar.
Sharp swords are ideal for the training but blunt practice swords and feders are also ok.

The seminar costs 70€ for EHMS members and 80€ for other participants.
Participant count is capped at 20 participants.
The registration form is at the bottom of the page.

Facebook event (click link).

Schedule and content
12:00 – 13:10 Part I – Basics
13:30 – 15:00 Part II – Basic cuts
15:00 – 16:00 Lunch
16:00 – 17:20 Part III – Training and more complicated cuts
17:30 – ??:?? Part IV – Calibration (The duration of this part depends on the amount of participants)
Bar

Detailed content:
Part I – Basics – 70min:
Cutting and the idea behind cutting practice
Basic cutting theory
Simple exercises

Part II – Basic cuts – 90min:
Oberhaw in parts
Unterhaw in parts

Part III – Training and more complicated cuts – 80min:
Theory on different tools for practice
Combination cut exercise
Schielhaw

Part IV – Calibration – 30min + cutting
Different cutting mediums
Tatami and reading tatami
Cutting (The duration of this part depends on the amount of participants)

Ilmoittautuminen / Registration
Our gdpr document (click link).
Underage participant parent’s agreement document (click link).
Registration (click link)

 

Elo
15

Hinta: 70€/80€

Aika: 12:00 - 21:00