EHMS:n tilanne koronavirusepidemian keskellä / EHMS and the corona virus epidemic

EHMS:n hallitus on tehnyt vaikean päätöksen keskeyttää treenit toistaiseksi maanantaista 16.3.2020 alkaen. Tämä koskee kaikkia vakituisia treenivuoroja, sekä peruskurssia.

Treenien keskeyttäminen perustuu Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin kaupungin antamiin ohjeistuksiin. Lisätietoja voi lukea Valtioneuvoston ja THL:n sivuilta:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Seuraamme tiiviisti terveysviranomaisten tiedotusta tilanteesta ja pyrimme pitämään jäsenistöä kartalla tilanteen kulussa.

Milloin treenit jatkuvat?

Tässä vaiheessa on liian aikaista sanoa varmuudella, milloin pystymme turvallisesti jatkamaan treenien pitämistä. Julkisuudessa on ollut erinäisiä arvioita epidemian kulusta, ja näillä näkymin pahin piikki on vasta edessä. Hallitus seuraa tiiviisti tilannetta, ja antaa väliaikatiedotteita tarvittaessa.

Olen jo maksanut treenimaksuni. Miten tämä otetaan huomioon?

Tällä hetkellä seuran kassassa on riittävästi varallisuutta kattamaan vuokraa elokuun loppuun asti. Toivomme, että epidemia on siihen mennessä laantunut jotta voimme jatkaa treenaamista (ja saada taas tuloja treenimaksujen muodossa) jotta pystymme jatkossakin treenaamaan nykyisessä tilassamme.

Hallitus miettii tapoja kompensoida jo maksettuja treenimaksuja esim. seminaarien muodossa, ja muitakin ratkaisuja pohditaan. Karu fakta on kuitenkin se, että joudumme odottamaan, kunnes seuran talous on taas vakautettu.

Miten voin auttaa?

Parasta mitä voit seuran kannalta tehdä, on olla kärsivällinen ja noudattaa terveysviranomaisten ohjeita! Pese kätesi usein saippualla ja vedellä, vältä lähikontaktia ihmisten kanssa, ja pysy kotona mikäli tunnet itsesi vähänkään kipeäksi.

Järjestämme erikseen päivän jolloin voi halutessaan tulla hakemaan varusteensa kotiin esim. pesua ja korjausta varten.


The EHMS board has made the difficult decision to suspend training for the time being, starting on Monday, 16 March. This applies to all regular training sessions, including the beginner’s course.

The decision to suspend training is based on guidelines set down by the Finnish government, the Finnish institute for health and welfare (THL) and the City of Helsinki. You can find more information on the government and THL webpages:

https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

We are closely monitoring announcements by the health authorities and will strive to keep our members informed of any developments.

When will we resume training?

At this point it’s too early to tell with any certainty when we may be safe to resume training. A number of estimates on the progress of the epidemic have been publicly discussed, and as far as we can tell the peak of the epidemic is still ahead of us. The board will continue to keep an eye on the situation and notify the club’s members if needed.

I’ve already paid my training fee. How will this be taken into account?

At this moment the club has enough funds to cover the rent until the end of August. We hope that the epidemic will have subsided by then so we can resume training (and gather rent money in the form of training fees) and be able to continue training in our current training hall.

The board is considering measures to compensate already paid training fees, for example with seminars and other solutions. We will, however, have to wait until the club’s finances have stabilized.

How can I help?

Currently the best thing that you can do for the club is to be patient and follow the instructions provided by the health care authorities! Wash your hands often with soap and water, avoid close contact with other people, and stay at home if you feel even a little ill.

We will have someone open the door to the training hall during the week if you need to take your gear home for washing and repairs.