Saksalaisen miekkailun intensiiviperuskurssi kesä 2020

(English below)

Seura järjestää saksalaisen miekkailun intensiiviperuskurssin 13.-14.6.2020 kello 10-17 seuran salilla. Tunneilla tutustutaan saksalaisen pitkämiekan perustekniikoihin sekä vapaaseen sparraamiseen.

Päivät sisältävät kuusi tuntia treeniä ja yhden tunnin mittaisen ruokatauon per päivä. Kurssille ovat tervetulleita kaikki, joilla on hyvä peruskunto sekä aikaisempaa kamppailulaji -tai miekkailutaustaa. Mukaan mahtuu 16 osallistujaa. Intensiivikurssi maksaa 100 €. Hintaan sisältyy vuoden 2020 seuran jäsenmaksu sekä harjoittelumaksu kesäkuun loppuun. Heinäkuusta alkaen voit jatkaa normaalitreeneissämme kuukausi- tai kausimaksun hinnalla. Lisätietoja harjoittelumaksuista löydät tästä.

Kurssin ikäraja on 18 vuotta.

Kurssilla ei käsitellä painia tai paininomaisia lähitaistelutekniikoita vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi. Pyydämme myös huolehtimaan omasta hygieniasta ja käyttämään samoja varusteita koko kurssin ajan. Salillamme on desinfiointivälineet, joita pyydämme käyttämään varusteiden desinfiointiin kummankin päivän lopuksi. Jos sinulta löytyy esim. oma miekkailumaski, suosittelemme lämpimästi sen ottamista mukaan.

Mikäli et syystä tai toisesta pääsekään mukaan, ilmoitathan meille sähköpostitse osoitteeseen info@ehms.fi. Kipeänä ei saa tulla kurssille!

Mukaan tarvitset sisäliikuntavaatteet ja -kengät sekä vesipullon ja hikipyyhkeen. Salillamme oleva suihku on toistaiseksi poissa käytöstä.

Lue tietosuojaseloste ennen ilmoittautumista.

Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella, ja varmista, että syöttämäsi tiedot ovat oikeat. Lomakkeen lähettämisen jälkeen ei tule automaattista vahvistusviestiä. Lähetämme infoviestin kaikille kurssille osallistuville noin viikko ennen kurssia.


EHMS is organising an intensive course in German fencing on 13-14 June 10 a.m.-17 p.m. at the club’s fencing hall. The course will focus on the core techniques of the German longsword, and it will include sparring.

Each day consists of six hours of training and an hour long lunch break. We welcome anyone, who is reasonably fit and has some background in martial arts, including fencing. The course is limited to 16 participants. The intensive course costs 100 €. The price includes the club’s membership fee for 2020 and training until the end of June. You may continue attending our regular classes from the beginning of July by paying our standard monthly or seasonal fees. You can find more information about our training fees here (in Finnish).

You have to be at least 18 years of age to attend the course.

Due to the current pandemic situation, the course will not include wrestling or similar close quarters fighting techniques. We kindly ask you to take care of hygiene and use the same equipment throughout the course. You can find disinfectant for cleaning your gear at the end of each day at the fencing hall. In case you have any gear, e.g. a mask, of your own, we highly recommend bringing it along.

If, for any reason, you cannot attend the course, please inform us by sending an email to info@ehms.fi. Do not come to the course if you are ill!

You will need indoor training clothing and shoes, a water  bottle and a sweat towel.

Please read our data privacy statement prior to signing up.

Please sign up using the supplied form, and make sure that you enter the information correctly. You will not receive an automatic confirmation message after sending the form. We will send an information message to all participants about a week before the course.

 

Treenien uudelleen käynnistäminen 1.6. alkaen ja seuran rahatilanne

(In English below)

Valtioneuvoston asettamien rajoitusten ja suositusten mukaisesti (https://valtioneuvosto.fi/tietoa…/rajoitukset-ja-suositukset) EHMS alkaa järjestämään treenejä alla olevan aikataulun mukaisesti 1.6. alkaen, jolloin voimaan tulee 50 hengen kokoontumisrajoite.

Kokoontumisrajoite huomioiden treenien välissä pidetään 15 minuutin tauot, joiden aikana treenaajilla on aikaa poistua ja tehdä tilaa seuraaville. Mikäli 50 kokoontumisrajoite uhkaa täyttyä, ohjaajilla on oikeus evätä treeneihin osallistuminen saapumisjärjestyksen perusteella kuitenkin niin, että seuralaisen on mahdollista osallistua seuraaviin saman lajin treeneihin.

Treeneihin ei saa tulla, mikäli on pieniäkään oireita sairaudesta. Salin suihkua ei käytetä, vaan suihkussa käydään kotona. Salille hankitaan desifiointitarvikkeita ja hygieniavarastoja täydennetään ennen treenien aloittamista. EHMS seuraa aktiivisesti hallituksen tiedonantoa rajoituksista ja suosistuksista ja muuttaa ohjeistusta ja treenikäytäntöjä sen mukaan.

Lyhyesti:
• 15 min tauot treenien välissä
• Ohjaajilla oikeus evätä osallistuminen kokoontumisrajoitusten uhatessa täyttyä
• Ei oireilevana treeneihin
• Suihkussa käydään kotona

Seuran hallitus haluaa kiittää jäsenistöään seuran tukemisesta. EHMS:n taloudellinen tilanne on tällä hetkellä kohtuullinen, ja treenien käynnistymisen myötä toiminnan oletetaan voivan jatkua taloudellisesti entiseen tapaan. Hallitus järjestää Arpajaishallinnon ohjeiden mukaan (https://www.arpajaishallinto.fi/rahankeraykset/kielletyt) jäsenistölle mahdollisuuden rahalahjoituksiin.


Treenien aikataulu 1.6. alkaen


Maanantai
18.00- 19.30 – Saksalainen
19.45 – 21.15 – Bolognalainen
Tiistai
17.00- 18.30 – Rapiiri
18.00 – 19.30 – Jatkoryhmä
19.45 – 21.45 – Alkeiskurssi
Keskiviikko
16.45 – 18.15 – Saksalainen
18.30 -20.00 – Bolognalainen
20.15 – 21.45 – Rapiiri
Torstai
16.45 – 17.45 – Sapeli
18.00 – 1930 – Saksalainen
19.45-21.15 – Alkeiskurssi
Perjantai
18.00 – 1930 – Bolognalainen
Lauantai
14.00 -16.00 – Vapaat
———————–

Training resumes as of 1 June and EHMS’ financial position

In accordance with the Finnish government’s restrictions and recommendations (https://valtioneuvosto.fi/…/inform…/current-restrictions), EHMS will restart training as of 1 June, when the new limit of 50-person meetings comes into force.To help ensure the restrictions are complied with, there will be a 15-minute break between different training sessions. If the 50-person limit is reached, the instructor can prevent people from participating in training based on their arrival time. However, the instructor must guarantee that member the possibility of attending another training session in the same weapon at a later date.

You are not allowed to take part in training with any symptoms of illness. The salle’s shower is not be used under the current circumstances. The salle will be equipped with hand disinfectant and other hygiene products before training starts again. EHMS will continue to actively follow government information and will change its instructions and training practices accordingly.

In brief:
• 15-min breaks between training sessions
• Instructors can restrict the number of participants
• Attending training with symptoms of illness is prohibited
• The shower is currently not to be used

The EHMS Board wishes to thank all EHMS fencers for their support. EHMS’ financial position is currently reasonable and, now that training has been able to resume, we expect that EHMS will be able to continue its activities as normal money-wise. The Board will also arrange the possibility to donate money in accordance with the law (https://www.arpajaishallinto.fi/moneycol…/prime103_en.aspx).

Timetable as of 1 June

Monday
18.00- 19.30 – German longsword
19.45 – 21.15 – Bolognese sidesword
Tuesday
17.00- 18.30 – Rapier
18.00 – 19.30 – Advanced group
19.45 – 21.45 – Beginner’s course
Wednesday
16.45 – 18.15 – German longsword
18.30 -20.00 – Bolognese sidesword
20.15 – 21.45 – Rapier
Thursday
16.45 – 17.45 – Sabre
18.00 – 1930 – German longsword
19.45-21.15 – Beginner’s course
Friday
18.00 – 1930 – Bolognese sidesword
Saturday
14.00 -16.00 – Free sparring

Leikkuuseminaari 15.08.2020

89115309_2990074051042595_5032334359483383808_oLeikkuuseminaari / Cutting seminar

English below!

Yleiset tiedot
EHMS järjestää Eetu Röpelisen vetämän leikkuuseminaarin lauantaina 15.08.2020
Seminaari keskittyy leikkaamiseen pitkämiekalla ja soveltuu kaikentasoisille harrastajille.
Tarkoituksena on taata kaikille osallistujille vahva pohja leikkaamisen itsenäiseen harjoitteluun myös seminaarin jälkeen.

Seminaarin hintaan sisältyy kaksi tatamia leikkaamista varten ja terävän miekan vuokra leikkaamisen ajaksi. Salilla voi yöpyä koronarajoitusten sen salliessa.
Osallistujilla tulee olla oma miekka harjoitusten suorittamista varten.
Terävät miekat ovat ihanteellisia, mutta harjoittelu onnistuu myös tylsillä harjoitusmiekoilla sekä federschwerteillä.

Seminaari maksaa 70€ EHMS:n jäsenille ja 80€ muille osallistujille.
Seminaariin mahtuu 20 osallistujaa.
Ilmoittautumislomake on sivun alalaidassa.

Facebook tapahtuma (click link).

Aikataulu ja sisältö
12:00 – 13:10 Osa I – Perusteet
13:30 – 15:00 Osa II – Peruslyönnit
15:00 – 16:00 Ruokailu
16:00 – 17:20 Osa III – Harjoittelu ja vaativammat lyönnit
17:30 – ??:?? Osa IV – Kalibraatio (leikkuun kesto riippuu osallistujien määrästä)
Baari

Tarkempi sisältö:
Osa I – Perusteet – 70min:
Leikkaaminen ja se tarkoitus
Yleistä teoriaa
Yksinkertaisia lyöntiharjoituksia

Osa II – Peruslyönnit – 90min:
Oberhaw osissa
Unterhaw osissa

Osa III – Harjoittelu ja vaativammat lyönnit – 80min:
Teoriaa harjoittelun välineistä
Yhdistelmälyöntiharjoitus
Schielhaw

Osa IV – Kalibraatio – 30min + leikkuu
Erilaiset leikkuumediat
Tatami ja sen lukeminen
Leikkuu (leikkuun kesto riippuu osallistujien määrästä)

General information
EHMS will host a cutting seminar by Eetu Röpelinen on Saturday 15.08.2020
The seminar concentrates on cutting with a longsword and it is suitable for practitioners at of all skill levels.
The aim is to enable the participants to continue training cutting effectively on their own after the seminar.

The price of the seminar contains two tatami mats for cutting and the loan of a sharp sword for the cutting. If the Corona virus restrictions allow it, you may sleep at the EHMS salle.
The participants must bring their own sword for the training part of the seminar.
Sharp swords are ideal for the training but blunt practice swords and feders are also ok.

The seminar costs 70€ for EHMS members and 80€ for other participants.
Participant count is capped at 20 participants.
The registration form is at the bottom of the page.

Facebook event (click link).

Schedule and content
12:00 – 13:10 Part I – Basics
13:30 – 15:00 Part II – Basic cuts
15:00 – 16:00 Lunch
16:00 – 17:20 Part III – Training and more complicated cuts
17:30 – ??:?? Part IV – Calibration (The duration of this part depends on the amount of participants)
Bar

Detailed content:
Part I – Basics – 70min:
Cutting and the idea behind cutting practice
Basic cutting theory
Simple exercises

Part II – Basic cuts – 90min:
Oberhaw in parts
Unterhaw in parts

Part III – Training and more complicated cuts – 80min:
Theory on different tools for practice
Combination cut exercise
Schielhaw

Part IV – Calibration – 30min + cutting
Different cutting mediums
Tatami and reading tatami
Cutting (The duration of this part depends on the amount of participants)

Ilmoittautuminen / Registration
Our gdpr document (click link).
Underage participant parent’s agreement document (click link).
Registration (click link)

 

Kauden 2020-21 uusi hallitus valittu

Vuosikokouksessa valitun hallituksen eron jälkeen valittiin uusi hallitus 2.5.2020 seuran Discord-palvelimella pidetyssä ylimääräisessä jäsenkokouksessa.

25.4.2020 pidettiin myös ylimääräinen jäsenkokous, joka kuitenkin sai nolon lopun Telian verkon kaatuessa, jolloin emme pystyneet pitämään kokousta loppuun. Tuolloin ehdittiin kuitenkin valita seuran puheenjohtajaksi Kristian Ruokonen.

2.5.2020 pidetyssä kokouksessa valittiin loput hallituksesta, ja heti perään uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen. Uusi hallitus on täten seuraava:

Puheenjohtaja: Kristian Ruokonen
Varapuheenjohtaja: Minna Vasarainen
Rahastonhoitaja: Zachariah Chamberlaine
Sihteeri: Christoffer Warelius
Salimestari: Valtteri Pakkanen

Varajäseniksi valittiin Ami Viholainen, Mats Bergström ja Jaakko Viitanen.

Tiedottajan rooli jaettiin hallituksen jäsenten kesken.

Onnea uudelle hallitukselle!


After the board that was elected during the AGM resigned, a new board was elected during the extraordinary meeting held on 2 May 2020 on the EHMS Discord server.

An extraordinary meeting was also held on 25 April 2020, but it was unfortunately cut short due to Telias network going down. The new chairperson of the board was, however, succesfully elected, and the new chairperson is Kristian Ruokonen.

The rest of the board was elected during the meeting on 2 May 2020, and the board appointed roles within their ranks. The new board is as follows:

Chairperson: Kristian Ruokonen
Vice chairperson: Minna Vasarainen
Treasurer: Zachariah Chamberlaine
Secretary: Christoffer Warelius
Salle master: Valtteri Pakkanen

As deputy members, the following were elected: Ami Viholainen, Mats Bergström, Jaakko Viitanen.

The role of press secretary was divided among the board members.

Good luck to the new board!

Maalauskilpailun voittaja selvillä

 

Maalauskilpailun tulos on selvinnyt, ja kisan voitti ehdokas 2, eli Jere Suontaustan laatima sinisävyinen ehdotus! Aloitamme heti käytännön järjestelyt, jotta saamme maalia pintaan ennen kuin sali taas avataan treenejä varten.

Voittaja!


Untitled-1Untitled-2Untitled-3Untitled-4

Maalausehdotuksessani nyt punaruskeat pinnat maalattaisiin laivastonsiniseen viittaavalla, mutta hieman vähemmän saturoituneella sinisen sävyllä, kuitenkin riittävän vaaleana valoisuuden säilyttämiseksi (esim. HEX #2C3B6A). Nyt tummanharmaaksi maalatut seinät jäisivät, mutta ehdotan niille EHMS-logon sijoittamista tavalla tai toisella – jos maalaaminen ei ole järkevää/mahdollista, voisi selvittää teippaus/tarratekniikkaa, samaan tyyliin kuin gallerioissa. Ehdotan kuvissa myös muun EHMS-sälän (bannerit ym.) sijoittelua salille, sillä mielestäni se on maalipintoja tehokkaampi tapa tehdä salista seuran näköinen ja oma pesäkolo.

 • Väreinä navy blue sekä musta/tummanharmaa+valkoinen lienevät seuran vakiintuneita tai vakiintumassa olevia
 • Muutos olisi jokseenkin vähätöinen: vain punaruskeat pinnat täytyy tehdä uusiksi
 • Säilytetään tärkeä aspekti eli palkkien signaloiminen selkeällä värillä: helpompi havaita huonot paikat miekkaillessa
 • Tarvittaessa sinistä väriä voisi käyttää muissakin paikoissa, esimerkiksi salin puuovessa ja sähkötaulua peittävässä sermissä

 Screenshot_2020-04-25 Advanced Reports for EHMS n salin maalauskyselyn finaali Mailchimp

Yhdistyksen ylimääräinen kokous siirretty 2.5.2020 klo 14:00 asti tietoliikenneongelmien vuoksi

Telian maanlaajuisen katkoksen takia emme voineet jatkaa tämän päivän kokousta. Päätettiin siirtää kokousta viikolla eteenpäin, eli uusi aika on lauantaina 2.5. klo 14.00, ja paikkana edelleen EHMS:n Discord-palvelin! Kaikki ovat tervetulleita. Tämä viesti on myös lähetetty sähköpostitse jäsenille. Discord-invitelinkki löytyy sähköpostiviestistä.

Kokouksen työjärjestys:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 8 §:n mukaan

Discordin voit ladata tästä: https://discordapp.com/download tai Androidille/iOSille sovelluskaupasta.

Maalauskilpailu kevät 2020 finalistit

Ensimmäinen äänestyskierros on päätetty! Koska yksikään ehdokas ei saanut yli 50 % äänisaaliista, pidämme toisen äänestyskierroksen kolmesta eniten ääniä saaneesta ehdotuksesta.

Äänestyksen säännöt: Äänestyksen toinen kierros on auki 25.4.2020 klo 12.00 saakka. Toisen kierroksen päätösaika ajastettiin uudestaan, jotta äänestys sulkeutuu ennen ylimääräistä jäsenkokousta.

Löydät finalistit skrollaamalla alaspäin!

Lähetämme sähköpostitse kaikille jäsenille kyselyn, jossa voit äänestää yhtä ehdokasta.

Ehdokas 1

image0image1

Ehdokas 2

Untitled-1Untitled-2Untitled-3Untitled-4

Maalausehdotuksessani nyt punaruskeat pinnat maalattaisiin laivastonsiniseen viittaavalla, mutta hieman vähemmän saturoituneella sinisen sävyllä, kuitenkin riittävän vaaleana valoisuuden säilyttämiseksi (esim. HEX #2C3B6A). Nyt tummanharmaaksi maalatut seinät jäisivät, mutta ehdotan niille EHMS-logon sijoittamista tavalla tai toisella – jos maalaaminen ei ole järkevää/mahdollista, voisi selvittää teippaus/tarratekniikkaa, samaan tyyliin kuin gallerioissa. Ehdotan kuvissa myös muun EHMS-sälän (bannerit ym.) sijoittelua salille, sillä mielestäni se on maalipintoja tehokkaampi tapa tehdä salista seuran näköinen ja oma pesäkolo.

 • Väreinä navy blue sekä musta/tummanharmaa+valkoinen lienevät seuran vakiintuneita tai vakiintumassa olevia
 • Muutos olisi jokseenkin vähätöinen: vain punaruskeat pinnat täytyy tehdä uusiksi
 • Säilytetään tärkeä aspekti eli palkkien signaloiminen selkeällä värillä: helpompi havaita huonot paikat miekkaillessa
 • Tarvittaessa sinistä väriä voisi käyttää muissakin paikoissa, esimerkiksi salin puuovessa ja sähkötaulua peittävässä sermissä

Ehdokas 3

ehms_seinäpohja_mystic_grey10_rosewood_(lite)

Värityksen nimi on Grey rosewood.

Tolppa- ja poikkiparrut maalataan uudestaan maanläheisellä purppuranruskealla. Tiiliseinät maalataan loppuun astetta vaaleammalla Mystic grey 10:llä.

Suunnitelman mukaan väritys on jaettu näille kolmelle pinnalle siten, että jo seuran harrastajille tuttu valkoinen väri jää tasapintojen väriksi (tasaiset seinät, käytävät, jne.) ja on siten selkeästi hillitsemässä kaikkien tilojen maisemaa. Valkoinenhan on tietysti myös katon väri.

Tiiliseinien väriksi valittiin harmaa Mystic grey, joka on arvoltaan tyylikäs ja katsojaa rauhoittava sävy. Se toimii myös erinomaisena parina monelle muulle värille.

Lopuksi vähiten katsojan näköalaa omaavat paalut saivat korostevärikseen maanläheisen Rosewoodin tuomaan tarmokkuutta väripalettiin. Purppuranruskea sävy tuo piristystä viikottaisiin harjoituksiin ja korostaa miekkailuseuran vahvuutta ja ankaruutta.

Maalauskilpailu kevät 2020

On aika äänestää salin maalaamisen väreistä. Kiitos aktiivisuutenne, meillä on 11 ehdotusta eri väriteemoista. Jokaisen ehdotuksen löydätte alla.

Äänestyksen säännöt: Äänestyksen ensimmäinen kierros on auki 19.4.2020 klo 23.59 saakka. Mikäli joku ehdotelmista saa yli puolet äänistä, valitaan se. Mikäli mikään ehdotelmista ei saa yli puolia äänestä, järjestetään toinen kierros, mille jatkavat 3 eniten ääniä saanutta ehdotusta. Toisen kierroksen äänienemmistön saanut ehdotus maalataan. Toisen kierroksen äänestysaika on 26.4.2020 klo 23.59 saakka.

Lähetämme sähköpostitse kaikille jäsenille kyselyn, jossa voit äänestää yhtä ehdokasta.

Ehdokas 1

image0image1

Ehdokas 2

seinat1seinat2

Salin värit kuvan seinat1 mukaan.

En saanut täsmälleen samoja värejä toiseen kuvaan mutta tolppien ja
palkkien sekä seinien värit samat kun ensimmäisessä kuvassa.

Koristelu ja takaseinän väri kuvan seinat2 mukaan. Selitykset kuvassa.

Ehdokas 3

unnamed

Ehdotan että punaisen päälle maalataan tumman turkoosilla. Esim. Tikkurilan sävy S373, Bospori

Ehdokas 4

ehdotus1ehdotus2

Vaalean siniharmaalla tolpat ja vaalennetaan tiiliseinien tummanharmaata hiukan vaaleammaksi, Mahdollisuus tehdä koorostevärit pilareiden kulmiin hiukan tummemmalla harmaalla.

Tiilien maalauksen voisi tehdä telalla niin että tumma väri jää tiilien väliin tuomaan syvyysvaikutusta tiileille.

Ehdokas 5

Untitled-1Untitled-2Untitled-3Untitled-4

Maalausehdotuksessani nyt punaruskeat pinnat maalattaisiin laivastonsiniseen viittaavalla, mutta hieman vähemmän saturoituneella sinisen sävyllä, kuitenkin riittävän vaaleana valoisuuden säilyttämiseksi (esim. HEX #2C3B6A). Nyt tummanharmaaksi maalatut seinät jäisivät, mutta ehdotan niille EHMS-logon sijoittamista tavalla tai toisella – jos maalaaminen ei ole järkevää/mahdollista, voisi selvittää teippaus/tarratekniikkaa, samaan tyyliin kuin gallerioissa. Ehdotan kuvissa myös muun EHMS-sälän (bannerit ym.) sijoittelua salille, sillä mielestäni se on maalipintoja tehokkaampi tapa tehdä salista seuran näköinen ja oma pesäkolo.

 • Väreinä navy blue sekä musta/tummanharmaa+valkoinen lienevät seuran vakiintuneita tai vakiintumassa olevia
 • Muutos olisi jokseenkin vähätöinen: vain punaruskeat pinnat täytyy tehdä uusiksi
 • Säilytetään tärkeä aspekti eli palkkien signaloiminen selkeällä värillä: helpompi havaita huonot paikat miekkaillessa
 • Tarvittaessa sinistä väriä voisi käyttää muissakin paikoissa, esimerkiksi salin puuovessa ja sähkötaulua peittävässä sermissä

Ehdokas 6

C1A9F868C9A84A79A9EBE566387CA859

Ehdokas 7

ehms_seinäpohja_mystic_grey10_rosewood_(lite)

Värityksen nimi on Grey rosewood.

Tolppa- ja poikkiparrut maalataan uudestaan maanläheisellä purppuranruskealla. Tiiliseinät maalataan loppuun astetta vaaleammalla Mystic grey 10:llä.

Suunnitelman mukaan väritys on jaettu näille kolmelle pinnalle siten, että jo seuran harrastajille tuttu valkoinen väri jää tasapintojen väriksi (tasaiset seinät, käytävät, jne.) ja on siten selkeästi hillitsemässä kaikkien tilojen maisemaa. Valkoinenhan on tietysti myös katon väri.

Tiiliseinien väriksi valittiin harmaa Mystic grey, joka on arvoltaan tyylikäs ja katsojaa rauhoittava sävy. Se toimii myös erinomaisena parina monelle muulle värille.

Lopuksi vähiten katsojan näköalaa omaavat paalut saivat korostevärikseen maanläheisen Rosewoodin tuomaan tarmokkuutta väripalettiin. Purppuranruskea sävy tuo piristystä viikottaisiin harjoituksiin ja korostaa miekkailuseuran vahvuutta ja ankaruutta.

Ehdokas 8

92818476_2134696266676364_6541499521275265024_n93180909_1551538861670507_3158343147877040128_n93277969_667712074042925_8784184594019647488_n

92950755_258221441978586_2563968039737360384_n

Ehdokas 9

[Ei kuvaa]

Ehdottaisin muuten pidetään nykyinen asu, mutta kuvissa näkyvät punaiseksi maalatut pylväät maalattaisiin tumman sinisiksi.

Ehdokas 10

salin maalitMuut pinnat maalataan samalla lailla kun kuvassa. Takaseinälle samalla värillä kun logo on teksti:
Strike first
Strike hard
No mercy
-johannas lichtenauer
Cobra kai fontila.

Ehdokas 11

92964100_247425929763505_90841496068030464_n92844384_156802175695625_5927972243429654528_n

92960361_1556090474542997_6782633811499810816_n

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 25.4. klo 12.00 EHMS:n Discord-palvelimella.

Tällä ilmoituksella seuran hallitus kutsuu kokoon yhdistyksen ylimääräisen kokouksen yhdistyslain 20 §:n mukaan. Seuran hallitus on uuden kauden alussa ilmenneiden ongelmien takia eronnut. Ilmoitus lähetetään jäsenille myös sähköpostilla.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

6. Valitaan hallitus 8 §:n mukaan

7. a) Mikäli hallitus muodostuu valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan kauden tilejä

b) Mikäli hallitusta ei saada muodostettua päätetään yhdistyksen toiminnan lopettamisesta.

Vuoden 2020-21 hallitus valittu!

EHMS:n sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 21.3. koronavirustilanteen vuoksi ennakkoilmoituksesta poiketen EHMS:n Discord-palvelimella etäkokouksena. Vaaleissa uudeksi hallitukseksi valittiin seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Venla Kupiainen
Sihteeri Eetu Röpelinen
Taloudenhoitaja Zachariah Chamberlaine
Salimestari Valtteri Pakkanen
Tiedottaja Christoffer Warelius
Mats Bergström

Varajäseniksi valittiin Jaakko Viitanen ja Kristian Ruokonen

Seuran sääntöjen virheellisen tulkinnan vuoksi varsinaisia jäseniä valittiin liikaa, ja Mats Bergström astui vapaaehtoisesti pois hallituksesta, jääden varajäseneksi.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Unni Leino, ja varatoiminnantarkastajaksi Simo-Pekka Leppänen.

Suuri kiitos edelliselle hallitukselle! Uusi hallitus pääse heti töihin suurien haasteiden pariin.

Vuosikokouksessa päätettiin, että jäsenmaksu pysyy samansuuruisena kuin edellisinä vuosina, summan ollessa 20 euroa / vuosi. Selvitetään kannatusjäsenyyttä ja mahdollisuutta rahankeräyslupaan uuden hallituskauden aikana.

Koronaviruksen takia asetetut rajoitteet aiheuttavat EHMS:lle suuria haasteita. Seura selvittää vuokranantajan kanssa erityisjärjestelyitä, ja hallitus myös järjestelee tilanteen salliessa lisätoimintaa rahoituksen turvaamiseksi.